Gå til sidens indhold

København har den yngste befolkning

Befolkningens udvikling 1. kvt. 2018

Den gennemsnitlige københavner er 35,9 år, hvilket er 5,6 år yngre end landsgennemsnittet på 41,5 år. Aarhus og Ishøj Kommuner har de næstyngste befolkninger med hhv. 37,7 og 38,8 år i gennemsnit. I Københavns Kommune er kun 10 pct. af befolkningen over 65 år, mens det gælder 19 pct. af befolkningen som helhed.

Gennemsnitlig alder i kommuner. 1. april 2018

Små ø-kommuner har de ældste befolkninger

Læsø Kommune har den ældste befolkning med en gennemsnitsalder på 53,6 år eller næsten 18 år mere end i Københavns Kommune. Næst efter Læsø kommer de øvrige små ø-kommuner og Langeland Kommune med gennemsnitsaldre på mellem 49 og 52 år. Af de lidt større kommuner er det Odsherred, Bornholm og Lolland, der med gennemsnitsaldre omkring de 48 år har de ældste befolkninger. 38 pct. af Læsø Kommunes befolkning er over 65 år

København er blevet yngre

Befolkningen som helhed er i gennemsnit blevet 1,5 år ældre igennem de seneste ti år. I Københavns Kommune er befolkningen dog blevet 0,9 år yngre i samme periode, mens Læsø Kommunes befolkning er blevet 5,1 år ældre.

Lidt flere fødte

Der blev født 14.788 børn i første kvartal, hvilket er knap 2 pct. flere end første kvartal sidste år. Fødselstallet for første kvartal er dermed steget siden 2015, og er nu det højeste siden første kvartal 2010.

Fødte og døde på kvartaler

Største antal døde i et kvartal siden 2003

15.605 personer døde i årets første kvartal, hvilket er det højeste antal døde i et kvartal siden første kvartal 2003. I første kvartal 2018 døde 1.070 flere - svarende til 7 pct. flere - end i samme kvartal sidste år.

Faldende nettoindvandring siden 2015

5.738 flere indvandrede i første kvartal til Danmark end der udvandrede. Nettoindvandringen, som er indvandrede minus udvandrede er dermed faldet med 44 pct. siden første kvartal 2015, hvor nettoindvandringen var på sit højeste.  

Nettoindvandrede på kvartaler

Nyt fra Danmarks Statistik

8. maj 2018 - Nr. 181

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. august 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation