Gå til sidens indhold

Rekordfå ejendomsforbrydelser

Kriminalitet (kvt.) 1. kvt. 2018

Ejendomsforbrydelser, herunder indbrud, tyveri og brugstyveri, har haft en faldende tendens siden 2009, og er på det hidtil laveste niveau siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere i 1995. Der blev i første kvartal anmeldt 78.112 ejendomsforbrydelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er 34 pct. lavere end i 2009, hvor det toppede med 118.168 anmeldelser.

Anmeldte ejendomsforbrydelser, sæsonkorrigeret

Færre indbrud

Det faldende antal anmeldte ejendomsforbrydelser hænger sammen med et ligeledes faldende antal indbrud. Der blev anmeldt 13.068 indbrud i første kvartal. Det er et fald på 52 pct. siden 2009, hvor det toppede med 27.348. Indbrud er delt ind i tre kategorier, hvoraf indbrud i forretning, virksomhed mv. er faldet 62 pct., indbrud i beboelser er faldet 48 pct. og indbrud i ubeboede bebyggelser er faldet 43 pct. siden 2009. Faldet det seneste kvartal er sket på trods af indførelsen af § 276a i Straffeloven pr. 1. januar 2018. Indførelsen af den nye paragraf betyder i praksis, at en række anmeldelser, der tidligere var tyveri, nu vil blive registreret som indbrud.

Anmeldte indbrud, sæsonkorrigeret

Færre tyverier

Tyverier har, med en andel på 41 pct., en stor betydning for op- og nedgang i de samlede ejendomsforbrydelser. Der blev i første kvartal anmeldt 32.145 tyverier, når der er korrigeret for sæsonudsving. I modsætning til indbrud, hvor den faldende kurve følger faldet i kurven for de samlede ejendomsforbrydelser, ser kurven anderledes ud for tyverier. Antallet af anmeldte tyverier toppede først i 2012 og er siden faldet støt. Det er især kategorien andre tyverier, der fylder med bl.a. tyveri fra lomme/taske/bagage, tyveri af nummerplader, tyveri af benzin/olie og tyveri af taske/bagage.

Anmeldte tyverier, sæsonkorrigeret

Lille fald i vold mod privatperson

Efter en lang periode med stigende tendens, ses nu et lille fald i vold mod privatperson. Der blev anmeldt 2.894 tilfælde i først kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving, og det svarer til et fald på 3 pct. i forhold til fjerde kvartal. Vold mod privatperson omfatter simpel vold, alvorligere vold og særlig alvorlig vold som straffes efter §§ 244, 245 og 246 i straffeloven.

Anmeldt vold mod privatperson, sæsonkorrigerede tal

Nyt fra Danmarks Statistik

20. april 2018 - Nr. 160

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. juli 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation