Gå til sidens indhold

Stigning i vareimporten trækker overskuddet ned

Betalingsbalancen over for udlandet januar 2018

I januar var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 9,4 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det er et fald på 4,8 mia. kr. i forhold til december, og det skyldes især en stigning i importen af varer som følge af køb af skibe og fly.

Betalingsbalancens løbende poster i alt (månedstal), nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Stort betalingsbalanceoverskud over for USA

I 2017 var overskuddet på betalingsbalancens løbende poster over for USA 75 mia. kr., bl.a. som følge af varer, der ikke krydser den danske grænse. Varer, som ikke krydser den danske grænse, består dels af varer solgt i udlandet efter forarbejdning i udlandet, dels af avancen på varer, der købes og videresælges uden for Danmark.

Betalingsbalancens løbende poster over for USA

En stor del af vareeksporten til USA er lægemidler

Eksport af varer til USA udgjorde 83 mia. kr. i 2017, hvorimod import af varer fra USA udgjorde 20 mia. kr. Af varer, der krydser den danske grænse, består næsten halvdelen af eksporten til USA af kemikalier og kemiske produkter, som bl.a. dækker over lægemidler. Tjenesteeksporten til USA udgjorde i 2017 41 mia. kr., heraf hovedparten søtransporttjenester. Det er ligeledes søtransport, der dominerer importen, som i 2017 var på 41 mia. kr.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster for året 2017 opjusteret med 1,7 mia. kr. (i faktiske tal)

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigerede tal

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

Januar

December

Januar

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

7,3

14,2

9,4

Indtægter

109,5

115,0

114,8

Udgifter

102,2

100,8

105,4

Varer

5,7

11,9

7,5

Eksport

61,5

63,7

62,9

Import

55,7

51,8

55,4

Tjenester

-0,6

1,1

0,6

Eksport

32,3

35,4

35,1

Import

32,9

34,3

34,5

Indkomst

6,2

3,3

4,1

Indtægter

14,2

13,9

14,9

Udgifter

8,0

10,6

10,7

Løbende overførsler

-4,1

-2,0

-2,8

Indtægter

1,5

2,0

2,0

Udgifter

5,6

4,0

4,8

Kapitaloverførsler mv.

0,1

0,1

0,1

Nyt fra Danmarks Statistik

12. marts 2018 - Nr. 96

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. april 2018

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Betalingsbalance og udenrigshandel