Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Varehandel øger overskuddet i december

Betalingsbalancen over for udlandet december 2017

I december var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 13,8 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det er en stigning på 2,7 mia. kr. i forhold til november, og det skyldes især, at overskuddet på varer steg med 1,8 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster i alt (månedstal), nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Størst overskud på betalingsbalancen over for USA

I 2017 var der et overskud på betalingsbalancen over for lande uden for EU på 202 mia. kr., mens der var et underskud over for EU-landene på 40 mia. kr. Danmark havde i 2017 størst overskud over for USA med 74 mia. kr. og størst underskud over for Tyskland med 21 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster, lande med største bidrag til overskud og underskud

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster for januar-november 2017 nedjusteret med 5,2 mia. kr. (i faktiske tal). Bemærk, at Danmarks Statistik i dag offentliggør Danmarks udenrigsøkonomi 2017 i Nyt fra Danmarks Statistik 2018:44.

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigerede tal

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2017

Januar-december

2017

 

December

2016

2017

November

December

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

11,9

151,3

162,4

11,1

13,8

Indtægter

112,7

1309,5

1377,8

114,9

115,1

Udgifter

100,9

1158,2

1215,4

103,8

101,2

Varer

7,4

116,2

125,1

9,7

11,5

Eksport

58,2

700,7

750,2

62,3

63,5

Import

50,8

584,5

625,1

52,6

52,0

Tjenester

1,9

11,8

16,4

0,3

1,2

Eksport

38,4

406,4

424,3

35,6

35,6

Import

36,5

394,5

407,9

35,4

34,4

Indkomst

4,6

52,2

49,0

3,7

3,5

Indtægter

13,9

177,9

178,0

14,9

13,9

Udgifter

9,3

125,7

129,0

11,2

10,5

Løbende overførsler

-2,0

-28,9

-28,1

-2,5

-2,3

Indtægter

2,2

24,6

25,3

2,1

2,0

Udgifter

4,2

53,5

53,4

4,6

4,3

Kapitaloverførsler mv.

0,0

0,1

0,5

0,0

0,0

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2018 - Nr. 43

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. marts 2018

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation