Gå til sidens indhold

Firmaernes salg nærmest uændret

Firmaernes køb og salg maj 2018

Efter offentliggørelsen er der desværre konstateret fejl. Der er blevet anvendt direkte sæsonkorrektion på "G Handel" og "(D+E) Energiforsyning, vandforsyning og renovation" i stedet for indirekte sæsonkorrektion. Fejlen har indflydelse på "4 Handel og transport mv.", "TOT Erhverv i alt" og "I alt eksklusiv energi (B, D og E)".

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Firmaernes samlede salg ekskl. energi ændrede sig 0,0 pct. fra april til maj, mens det indenlandske salg ekskl. energi faldt 0,4 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Sæsonkorrektionen er siden seneste offentliggørelse blevet opdateret, og de sæsonkorrigerede beløb er dermed blevet justeret.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeret <span class='fejlmarkering'>- FIGUR RETTET</span>:

Finansiering og forsikring i fremgang

Det sæsonkorrigerede salg i branchegruppen finansiering og forsikring steg 9,1 pct. fra april til maj, mens det ikke-sæsonkorrigerede salg steg 16,8 pct. i forhold til maj 2017. I perioden december-februar til marts-maj faldt det sæsonkorrigerede salg 4,8 pct., idet navnlig forsikring og pension oplevede nedgang.

Byggeriet går tilbage i maj, men april er opjusteret

Fra april til maj faldt salget i bygge og anlæg 4,0 pct. Faldet skal dog ses i lyset af, at april med den nye sæsonkorrektion er opjusteret fra 22,3 mia. kr. i seneste Nyt fra Danmarks Statistik 2018:238 til 22,8 mia. kr. i denne offentliggørelse. Det ikke-sæsonkorrigerede salg steg 0,5 pct. i forhold til maj 2017.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for april 2018 er revideret fra 311,9 mia. kr. i den seneste Nyt fra Danmarks Statistik 2018:238 til 316,4 mia. kr. i denne offentliggørelse. Det er en opjustering på 4,5 mia. kr. svarende til 1,4 pct. Op til denne offentliggørelse er sæsonkorrektionen for Firmaernes køb og salg blevet gennemgået og opdateret. Opdateringen har givet anledning til større revisioner end normalt af de sæsonkorrigerede beløb. Du kan læse om sæsonkorrektion i Introduktion til sæsonkorrektion.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2016

2017

2018

 

2016

2017

2018

 

mia. kr.

Januar

289,2

303,4

320,8

 

266,1

289,1

304,5

Februar

285,7

314,3

312,3

 

267,0

279,1

277,7

Marts

290,9

312,4

308,7

 

287,3

327,1

307,7

April

290,1

304,6

316,4

 

291,9

289,0

308,3

Maj

293,9

311,2

316,3

 

290,0

311,1

319,2

Juni

295,7

311,2

.

 

318,6

331,3

.

Juli

292,4

312,6

.

 

269,6

285,9

.

August

297,6

311,3

.

 

292,8

307,1

.

September

299,9

312,1

.

 

312,0

319,2

.

Oktober

298,9

315,6

.

 

304,4

326,3

.

November

301,4

315,5

.

 

312,9

328,4

.

December

307,7

319,1

.

 

349,6

349,0

.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Apr. 2018

Maj 2018

Æn-
dring

 

Dec. 2017
- feb. 2018

Mar. 2018
- maj 2018

Æn-
dring

 

Maj
2017

Maj
2018

Æn-
dring

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

 

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

316,4

316,3

-0,0

 

952,3

941,4

-1,1

 

311,1

319,2

2,6

I alt inkl. energi mv.

358,2

356,6

-0,5

 

1062,7

1063,7

-0,1

 

338,5

354,3

4,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

9,4

9,7

3,1

 

28,5

28,6

0,5

 

9,6

9,4

-2,5

Industri

62,4

63,3

1,5

 

192,0

187,6

-2,3

 

64,5

65,0

0,8

Bygge og anlæg

22,8

21,9

-4,0

 

69,8

67,6

-3,1

 

22,4

22,5

0,5

Handel

119,7

1,8

 

353,4

354,5

0,3

 

118,2

126,0

6,6

Handel med biler og motorcykler

12,6

12,9

2,5

 

38,9

38,4

-1,4

 

13,5

14,5

7,9

Engroshandel

76,2

78,0

2,3

 

228,7

230,0

0,6

 

76,1

81,6

7,2

Detailhandel

28,8

28,8

-0,1

 

85,8

86,1

0,3

 

28,7

29,9

4,5

Transport

35,4

34,6

-2,2

 

103,1

100,5

-2,6

 

35,8

34,2

-4,4

Hoteller og restauranter

4,4

4,6

4,7

 

15,7

14,1

-9,9

 

5,5

5,1

-6,7

Information og kommunikation

15,3

15,4

0,5

 

45,4

45,5

0,2

 

14,1

14,4

1,8

Finansiering og forsikring

6,3

6,9

9,1

 

20,4

19,4

-4,8

 

5,2

6,0

16,8

Ejendomshandel og udlejning

5,7

5,8

2,8

 

18,9

17,4

-8,3

 

3,4

3,9

13,5

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. juli 2018 - Nr. 280

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation