Gå til sidens indhold

Mere end 50.000 flere lønmodtagere på et år

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juni 2018

I juni havde 50.700 flere personer et lønmodtagerjob end 12 måneder tidligere. Det svarer til en årlig stigning på 1,9 pct. I alt havde 2.747.700 et lønmodtagerjob i juni. Det er 3.700 flere end i maj, svarende til en stigning på 0,1 pct. Som følge af sen adgang til data er udviklingen i den seneste måned mere usikker end sædvanligt. Dette gælder særligt i sektorgruppen offentlig forvaltning og service. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

4.500 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 4.500 personer fra maj til juni, hvilket svarer til 0,2 pct. flere. I offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere faldet med 800 personer i den seneste måned, svarende til 0,1 pct. færre.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor. Udvikling i forhold til måneden før, sæsonkorrigeret. 2018

Tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de foreløbige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i andet kvartal og kan ses på www.dst.dk/stattabel/1872 i Statistikbanken med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2018

 

April

Maj

Juni

 

antal

udvikling i pct. ift. md. Før

I alt

2738760

2743928

2747655

0,1

Virksomheder og organisationer1

1910565

1915772

1920249

0,2

Offentlig forvaltning og service

827924

827876

827063

-0,1

Uoplyst sektor

271

280

343

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2018

 

April

Maj

Juni

 

antal

udvikling i pct. ift. md. Før

I alt

2738760

2743928

2747655

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42995

43463

43350

-0,3

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

330689

330622

330631

0,0

Bygge og anlæg

161271

161922

162258

0,2

Handel og transport mv.

685562

688101

689221

0,2

Information og kommunikation mv.

105950

106288

106753

0,4

Finansiering og forsikring

81270

81104

81486

0,5

Ejendomshandel og udlejning

39335

39498

39543

0,1

Erhvervsservice

303172

303884

305151

0,4

Offentlig administration, undervisning og sundhed

871614

871719

871847

0,0

Kultur, fritid og anden service

116628

117045

117066

0,0

Uoplyst aktivitet

273

283

349

..

Nyt fra Danmarks Statistik

21. august 2018 - Nr. 312

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation