Gå til sidens indhold

4.800 flere lønmodtagere i maj

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) maj 2018

Antallet af lønmodtagere steg med 4.800 fra april til maj, og antallet er dermed højere end nogensinde. I maj var der således 2.743.400 personer med et lønmodtagerjob. Tallet omfatter alle lønmodtagere, der arbejder i danske virksomheder, uanset alder og om de bor i Danmark eller udlandet. Andelen af personer med lønmodtagerjob blandt befolkningen i alderen 16-64 år med bopæl i landet var uændret på 70,1 pct. fra april til maj. Siden foråret 2013, hvor andelen var lavest, er andelen med lønmodtagerjob steget med 3,3 procentpoint for de 16-64-årige. Andelen er dog 1,8 procentpoint lavere end i februar 2008, hvor lønmodtagerandelen var højest. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob og lønmodtagerandel, sæsonkorrigeret

5.000 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 5.000 personer fra april til maj, hvilket svarer til 0,3 pct. flere. I offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere faldet med 200 personer i den seneste måned.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor. Udvikling i forhold til måneden før, sæsonkorrigeret. 2018

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2018

 

Marts

April

Maj

 

antal

udvikling i pct. ift. md. Før

I alt

2734506

2738636

2743427

0,2

Virksomheder og organisationer1

1906017

1910650

1915629

0,3

Offentlig forvaltning og service

828204

827715

827516

0,0

Uoplyst sektor

285

272

282

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2018

 

Marts

April

Maj

 

antal

udvikling i pct. ift. md. Før

I alt

2734506

2738636

2743427

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42649

42986

43308

0,7

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

330451

330673

330841

0,1

Bygge og anlæg

161143

161409

162152

0,5

Handel og transport mv.

683943

685443

687790

0,3

Information og kommunikation mv.

105542

105898

106227

0,3

Finansiering og forsikring

80744

80873

80608

-0,3

Ejendomshandel og udlejning

39489

39391

39518

0,3

Erhvervsservice

302246

303510

304172

0,2

Offentlig administration, undervisning og sundhed

871421

871442

871351

0,0

Kultur, fritid og anden service

116590

116738

117175

0,4

Uoplyst aktivitet

288

274

285

..

Nyt fra Danmarks Statistik

23. juli 2018 - Nr. 286

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. august 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation