Gå til sidens indhold

Stigende antal lønmodtagere gennem fem år

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) april 2018

Antallet af lønmodtagere er steget i de seneste fem år, hvor der i gennemsnit er blevet 3.200 flere personer med et lønmodtagerjob pr. måned. I den seneste måned er antallet af lønmodtagere steget med 3.400, således at der i april 2018 var 2.736.600 personer med et lønmodtagerjob. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

3.900 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 3.900 personer fra marts til april, hvilket svarer til 0,2 pct. Antallet af lønmodtagere i sektorgruppen virksomheder og organisationer er siden april 2013 steget med 195.400 personer. I offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere faldet med 600 i den seneste måned, svarende til et fald på 0,1 pct.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor. Udvikling i forhold til måneden før, sæsonkorrigeret. 2018

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2018

 

Februar

Marts

April

 

antal

udvikling i pct. ift. md. Før

I alt

2732207

2733268

2736618

0,1

Virksomheder og organisationer1

1904670

1904941

1908885

0,2

Offentlig forvaltning og service

827259

828043

827456

-0,1

Uoplyst sektor

278

284

278

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2018

 

Februar

Marts

April

 

antal

udvikling i pct. ift. md. Før

I alt

2732207

2733268

2736618

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42827

42663

42912

0,6

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

330513

330322

330316

0,0

Bygge og anlæg

161036

160832

160880

0,0

Handel og transport mv.

683635

683379

684590

0,2

Information og kommunikation mv.

105479

105496

105847

0,3

Finansiering og forsikring

80704

80814

81053

0,3

Ejendomshandel og udlejning

39279

39486

39402

-0,2

Erhvervsservice

302110

302027

303251

0,4

Offentlig administration, undervisning og sundhed

869502

871415

871375

0,0

Kultur, fritid og anden service

116843

116545

116712

0,1

Uoplyst aktivitet

278

287

280

..

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juni 2018 - Nr. 250

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. juli 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation