Gå til sidens indhold

Lidt flere lønmodtagere i marts

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) marts 2018

Fra februar til marts steg antallet af lønmodtagere med 600. Stigningen er lavere end den gennemsnitlige månedlige stigning over det seneste år, som var på 4.000. I alt var der 2.733.500 lønmodtagere i marts. Den svagere udvikling i antallet af lønmodtagere skal ses i sammenhæng med en stigning i bruttoledigheden i marts måned, se Nyt fra Danmarks Statistik 2018:168. Den svagere udvikling i antallet af lønmodtagere kan til en vis grad hænge sammen med dårligere vejrlig end ellers i marts. I branchen bygge og anlæg er antallet af lønmodtagere således faldet for første gang i næsten tre år. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Kun 100 flere lønmodtagere i det private

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere kun med 100 personer fra februar til marts. Sektoren har ellers drevet fremgangen i antallet af lønmodtagere siden 2013. I offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere steget med 500 personer den seneste måned.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor. Udvikling i forhold til måneden før, sæsonkorrigeret. 2018

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2018

 

Januar

Februar

Marts

 

antal

udvikling i pct. ift. md. Før

I alt

2728469

2732905

2733526

0,0

Virksomheder og organisationer1

1902235

1905272

1905399

0,0

Offentlig forvaltning og service

825927

827329

827813

0,1

Uoplyst sektor

307

305

313

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2018

 

Januar

Februar

Marts

 

antal

udvikling i pct. ift. md. Før

I alt

2728469

2732905

2733526

0,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42687

42813

42644

-0,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

330199

330906

331658

0,2

Bygge og anlæg

160305

161002

160776

-0,1

Handel og transport mv.

684092

683972

683776

0,0

Information og kommunikation mv.

105367

105480

104583

-0,9

Finansiering og forsikring

80332

80606

80754

0,2

Ejendomshandel og udlejning

39314

39316

39520

0,5

Erhvervsservice

301449

301999

301717

-0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

869214

869627

871222

0,2

Kultur, fritid og anden service

115203

116880

116559

-0,3

Uoplyst aktivitet

307

305

317

..

Nyt fra Danmarks Statistik

22. maj 2018 - Nr. 196

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation