Gå til sidens indhold

Højeste antal lønmodtagere nogensinde

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) januar 2018

I januar var der i alt 2.728.800 personer med lønmodtagerjob, hvilket er det højeste antal lønmodtagere nogensinde. Det næsthøjeste antal var i april 2008, hvor der var 6.800 færre end i januar i år. Fra december 2017 til januar 2018 steg antallet af lønmodtagere med hele 7.200 lønmodtagere, og siden april 2013, hvor antallet af personer med lønmodtagerjob begyndte at stige, er antallet af lønmodtagere steget med 187.200. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Stadig lidt færre lønmodtagere i virksomheder og organisationer end i 2008

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 6.500 personer fra december 2017 til januar 2018, hvilket svarer til 0,3 pct. flere. Antallet af lønmodtagere i sektorgruppen virksomheder og organisationer var i januar 2018 kun 700 lønmodtagere fra det højeste niveau nogensinde, som var i marts 2008. I offentlig forvaltning og service er antallet af lønmodtagere steget med 600 personer den seneste måned.

Højeste antal lønmodtagere i fire ud af ti brancher siden statistikkens start

Antallet af lønmodtagere har ikke været højere i brancherne landbrug, skovbrug og fiskeri, handel og transport mv., ejendomshandel og udlejning samt i erhversservice siden statistikkens start i 2008. Siden april 2013, hvor det samlede antal lønmodtagere begyndte at stige, er antal personer med lønmodtagerjob i landbrug, skovbrug og fiskeri steget med 3.800, i handel og transport mv. med 57.800, i ejendomshandel og udlejning med 3.800 og i erhvervsservice med 41.800.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor. Udvikling i forhold til måneden før, sæsonkorrigeret

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

November 2017

December 2017

Januar 2018

 

antal

udvikling i pct. ift. md. Før

I alt

2719589

2721580

2728761

0,3

Virksomheder og organisationer1

1893860

1896274

1902766

0,3

Offentlig forvaltning og service

825423

824953

825522

0,1

Uoplyst sektor

305

353

473

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

November 2017

December 2017

Januar 2018

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2719589

2721580

2728761

0,3

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42605

42590

42725

0,3

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

329726

330162

331149

0,3

Bygge og anlæg

158703

159415

160548

0,7

Handel og transport mv.

681769

681694

684534

0,4

Information og kommunikation mv.

104404

105005

104682

-0,3

Finansiering og forsikring

79896

79976

80289

0,4

Ejendomshandel og udlejning

39040

39030

39343

0,8

Erhvervsservice

300384

300693

301042

0,1

Offentlig administration, undervisning og sundhed

867312

867375

868763

0,2

Kultur, fritid og anden service

115437

115287

115214

-0,1

Uoplyst aktivitet

311

353

473

..

Nyt fra Danmarks Statistik

21. marts 2018 - Nr. 115

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. april 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation