Gå til sidens indhold

Prisstigninger på varer øger forbrugerpriserne

Forbruger- og nettoprisindeks april 2018

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,8 pct. i april i forhold til samme måned sidste år. I marts var den årlige stigning i forbrugerprisindekset 0,5 pct. Det er første gang siden september 2017, at den årlige stigning i forbrugerprisindekset stiger i forhold til måneden før. Det er prisstigninger på varer, der trækker årsstigningen i forbrugerprisindekset op i forhold til måneden før. Inden for varer er det især elektricitet og naturgas, der trækker årsstigningen op.

Procentvis ændring over 12 måneder i forbrugerprisindekset

Elektricitet og naturgas trak indekset op i forhold til måneden før

Især boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning medvirker til den højere årsstigning i forbrugerprisindekset i forhold til sidste måned. Herunder er det specielt prisstigninger på elektricitet og naturgas, der bidrager til den højere årsstigning i april måned.

Vækstbidrag til årsstigningen i forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint - hovedgrupper

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Mar.-apr. 2018

 

 

Apr. 2017 - apr. 2018

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Ændring i

 

 

 

Ændring i

 

 

forbrugerprisindekset

 

0,5

 

forbrugerprisindekset

 

0,8

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

 

 

vægt i
FPI
i pct.

Vækst-
bidrag
i procent-
point

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Benzin

1,86

0,06

 

Husleje

21,09

0,24

Sko

0,84

0,05

 

Bankgebyrer

2,25

0,11

Tøj

3,59

0,04

 

Restaurant- og cafebesøg

3,62

0,08

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Spil

0,54

-0,02

 

Radio/TV-udstyr

0,68

-0,14

Grøntsager

1,13

-0,01

 

Personbiler

3,54

-0,05

Computere

0,76

-0,01

 

Møbler og boligudstyr

1,91

-0,05

Benzin, sko og tøj trak indekset op i forhold til måneden før

Fra marts til april steg forbrugerprisindekset 0,8 pct. Isoleret set trak benzin, sko og tøj tilsammen forbrugerprisindekset op med 0,15 procentpoint. Omvendt trak prisfald på bræt- og konsolspil, grøntsager samt computere forbrugerprisindekset ned med 0,04 procentpoint. Omvendt trak prisudviklingen på tjenester stigningen ned. Her er det især leje af sommerhuse og charterrejser, der trak årsstigningen ned.

Størst prisstigning på uddannelse det seneste år

Uddannelse har den største prisstigning i april i forhold til samme måned sidste år. Stigningen på 2,7 pct. skyldes hovedsageligt højere priser for at gå på privatskole. Alkoholiske drikkevarer og tobak er steget 1,8 pct. det seneste år, hvilket i høj grad kan tilskrives højere priser på øl.

Højere priser på tøj og sko den seneste måned

Den seneste måned har beklædning og fodtøj haft den største prisstigning (2,0 pct.), hvilket især skyldes nye kollektioner. Der var ingen prisfald inden for varegrupperne i april måned.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 


 

2017

2018

Ændring i pct.

 

Vægte pr.
januar 2018

April
 

Marts
 

April
 

Mar. 2018
- apr. 2018

Mar. 2017
- mar. 2018

Apr. 2017
- apr. 2018

 

indeks 2015 = 100

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

101,4

101,7

102,2

0,5

0,5

0,8

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer

11,86

101,5

102,4

102,9

0,5

1,0

1,4

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,38

100,4

101,1

102,2

1,1

0,5

1,8

Beklædning og fodtøj

4,43

99,8

99,4

101,4

2,0

0,5

1,6

Bolig

29,84

102,1

103,2

103,3

0,1

0,7

1,2

Boligudstyr, husholdningstjenester

5,15

98,9

97,4

97,6

0,2

-2,0

-1,3

Sundhed

3,00

100,5

100,9

101,3

0,4

0,5

0,8

Transport

12,22

100,9

100,4

101,2

0,8

0,7

0,3

Kommunikation

2,25

87,8

85,3

85,9

0,7

-3,4

-2,2

Fritid og kultur

10,90

102,3

101,7

101,9

0,2

0,0

-0,4

Uddannelse

0,82

105,2

108,0

108,0

0,0

2,7

2,7

Restauranter og hoteller

6,46

103,4

103,8

104,5

0,7

2,3

1,1

Andre varer og tjenester

9,69

103,1

103,9

104,7

0,8

1,3

1,6

Varer

46,90

99,4

98,8

99,6

0,8

-0,7

0,2

Tjenester

53,10

103,3

104,5

104,7

0,2

1,8

1,4

Forbrugerprisindeks ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

86,98

101,6

102,0

102,4

0,4

0,7

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

101,8

102,1

102,6

0,5

0,7

0,8

HICP i alt

101,1

101,2

101,8

0,6

0,4

0,7

HICP-CT i alt

101,3

101,6

102,2

0,6

0,6

0,9

Nyt fra Danmarks Statistik

11. maj 2018 - Nr. 188

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. juni 2018

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation