Gå til sidens indhold

2.000 flere lønmodtagere i december 2017

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) december 2017

Der var 2.000 flere lønmodtagere i december 2017 end i måneden før. Det svarer til en stigning på 0,1 pct. I december havde 2.721.000 personer et lønmodtagerjob, hvilket kun er 1.100 under det højeste niveau nogensinde. I løbet af 2017 er der blevet 45.500 flere personer med et lønmodtagerjob, svarende til en gennemsnitlig månedlig stigning på 3.800. Denne stigning var en smule lavere end året før, hvor der i løbet af 2016 blev 47.400 flere personer med et lønmodtagerjob. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Antallet af betalte arbejdstimer er stort set uændret på 31 timer siden 2010

Den gennemsnitlige betalte arbejdstid i 2017 var på 31 timer og har ligget på stort set samme niveau siden 2010. Den gennemsnitlige arbejdstid var i 2017 lavere for samtlige et-års aldersgrupper mellem 16 og 49 år, men højere for samtlige et-års aldersgrupper mellem 60 og 74 år end i 2010. Særligt for et-års aldersgrupperne mellem 17 og 24 år og for et-års aldersgrupperne over 64 år er der en forskel mellem 2010 og 2017 i den gennemsnitlige betalte arbejdstid.

Gennemsnitlig betalt arbejdstid om ugen for lønmodtagere i alderen 15-74 år. 2010 og 2017

Tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de foreløbige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i fjerde kvartal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1872 med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2017

 

Oktober

November

December

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2713429

2718971

2721019

0,1

Virksomheder og organisationer1

1888101

1893158

1895541

0,1

Offentlig forvaltning og service

825027

825508

825178

0,0

Uoplyst sektor

301

305

300

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2017

 

Oktober

November

December

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2713429

2718971

2721019

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42307

42581

42524

-0,1

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

328280

329392

329629

0,1

Bygge og anlæg

157851

158619

159299

0,4

Handel og transport mv.

680584

681679

681633

0,0

Information og kommunikation mv.

104125

104460

105042

0,6

Finansiering og forsikring

79619

79864

79899

0,0

Ejendomshandel og udlejning

39006

38990

39026

0,1

Erhvervsservice

299412

300663

301340

0,2

Offentlig administration, undervisning og sundhed

866583

866863

866994

0,0

Kultur, fritid og anden service

115358

115550

115333

-0,2

Uoplyst aktivitet

305

311

300

..

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Forhold vedrørende beregningen

I beregningen af arbejdstid anvendes betalte timer, som er det antal timer, lønmodtageren får løn for. Hvis lønmodtageren har løn under ferie eller andet fravær, vil arbejdstiden blive medregnet, mens ulønnet fravær og overarbejde ikke medregnes. Kun personer i alderen 15-74 år med bopæl i landet indgår i beregningen af arbejdstid. Tallene for arbejdstid vedrører hele 2017 og er derfor ikke sæsonkorrigeret. Beregningen er lavet særligt til denne udgivelse og er ikke tilgængelig i statistikbanken. Danmarks Statistik opgør også andre arbejdstidsbegreber på baggrund af Arbejdstidsregnskabet (ATR) og Arbejdskraftundersøgelsen (AKU). Læs mere om forskellene i arbejdstidsopgørelser Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. februar 2018 - Nr. 64

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. marts 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation