Gå til sidens indhold

6.100 flere lønmodtagere i november 2017

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) november 2017

Der var 6.100 flere lønmodtagere i november 2017 end i måneden før. Det svarer til en stigning på 0,2 pct. Stigningen er noget højere end den gennemsnitlige månedlige stigning over de foregående 12 måneder, som var på 3.900 lønmodtagere. I november havde 2.718.800 personer et lønmodtagerjob, hvilket er 3.300 under det højeste niveau nogensinde. Selvom antallet af personer med lønmodtagerjob nærmer sig toppen, er andelen af befolkningen, der har et lønmodtagerjob stadig et stykke under niveauet i 2008. Andelen af personer med et lønmodtagerjob blandt 16-64-årige var således 69,6 pct. i november 2017 mod 71,9 pct. i februar 2008, hvor andelen var på det højeste niveau siden statistikkens start. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

2,8 procentpoint højere lønmodtagerandel siden 2013

Andelen af personer med lønmodtagerjob af befolkningen i alderen 16-64 år faldt kraftigt i slutningen af 2008 og 2009, men har haft en stigende tendens siden 2013. Siden foråret 2013, hvor andelen var lavest, er andelen med lønmodtagerjob steget med 2,8 procentpoint for de 16-64-årige.

Lønmodtagerandel i alderen 16-64 år, sæsonkorrigeret

Særlige forhold ved denne udgivelse

Opgørelsen over lønmodtagerandelen i alderen 16-64 år er afgrænset til personer, der har bopæl i Danmark.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2017

 

September

Oktober

November

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2708638

2712658

2718756

0,2

Virksomheder og organisationer1

1884253

1887489

1892824

0,3

Offentlig forvaltning og service

824079

824870

825641

0,1

Uoplyst sektor

306

299

291

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2017

 

September

Oktober

November

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2708638

2712658

2718756

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42197

42345

42630

0,7

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

327698

328381

329610

0,4

Bygge og anlæg

156990

157738

158501

0,5

Handel og transport mv.

679480

680088

681458

0,2

Information og kommunikation mv.

104053

104110

104374

0,3

Finansiering og forsikring

79327

79519

79796

0,3

Ejendomshandel og udlejning

39042

39034

39012

-0,1

Erhvervsservice

298629

299232

300432

0,4

Offentlig administration, undervisning og sundhed

865227

866421

866892

0,1

Kultur, fritid og anden service

115688

115488

115754

0,2

Uoplyst aktivitet

308

303

298

..

Nyt fra Danmarks Statistik

22. januar 2018 - Nr. 21

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. februar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation