Gå til sidens indhold

Flere kommunalt ansatte i tredje kvartal

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 3. kvt. 2017

Omregnet til fuldtid steg beskæftigelsen i kommunerne med 400 fra andet til tredje kvartal 2017, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Stigningen i tredje kvartal kommer, efter antallet af kommunalt ansatte i første halvår af 2017 var på det laveste niveau i hele den periode, som statistikken dækker - fra 2008 og frem. Alle tallene er beregnet på grundlag af betalte timer omregnet til fuldtid og korrigeret for sæsonudsving.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kommuner, sæsonkorrigeret

Uændret offentlig beskæftigelse

Den samlede offentlige beskæftigelse, dvs. beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service, var uændret i tredje kvartal 2017 i forhold til kvartalet før. Den offentlige beskæftigelse var 34.700 lavere i tredje kvartal 2017 end i andet kvartal 2010, hvor den samlede offentlige beskæftigelse var på det højeste niveau nogensinde.

600 flere inden for social beskyttelse i tredje kvartal

Beskæftigelsen inden for det største velfærdsområde, social beskyttelse, steg med 600 fra andet til tredje kvartal 2017, hvilket svarer til en stigning på 0,2 pct. Stigningen i tredje kvartal 2017 inden for social beskyttelse kommer, efter beskæftigelsen ellers har været faldende på dette velfærdsområde siden slutningen af 2013.

Beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2017

 

2. kvt.

3. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

711980

711893

 

0,0

0,0

Staten

172451

172243

 

-0,1

-0,1

Regioner

121699

121442

 

0,2

-0,2

Kommuner

415697

416066

 

0,0

0,1

Sociale kasser og fonde

2133

2142

 

1,4

0,4

Beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2017

 

2. kvt.

3. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

711980

711893

 

0,0

0,0

Generelle offentlige tjenester

58193

57984

 

0,3

-0,4

Forsvar

23378

23299

 

0,0

-0,3

Offentlig orden og sikkerhed

24090

23972

 

0,1

-0,5

Økonomiske anliggender

23172

22956

 

-0,1

-0,9

Miljøbeskyttelse

4093

4044

 

1,5

-1,2

Boliger og offentlige faciliteter

2145

2136

 

1,8

-0,4

Sundhedsvæsen

184027

184515

 

0,2

0,3

Fritid, kultur og religion

25494

25550

 

0,2

0,2

Undervisning

138938

138433

 

-0,4

-0,4

Social beskyttelse

228445

229000

 

-0,1

0,2

Uoplyst

5

4

 

..

..

Nyt fra Danmarks Statistik

13. december 2017 - Nr. 488

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. marts 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres til statistikken med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer med henblik på opgørelsen på formål. Statistikken opgøres udover på formål (COFOG) også på delsektorer.
Statistikken beskæftigelse for lønmodtagere, som offentliggøres samtidig, er ligeledes baseret på eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både for hele sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation