Gå til sidens indhold

Mænd har højere erhvervsfrekvens end kvinder

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 4. kvt. 2017

I fjerde kvartal 2017 havde mænd en erhvervsfrekvens på 81,5 pct. Det er noget højere end kvinderne, der havde en erhvervsfrekvens på 75,7 pct. Blandt mændene havde de 35-44-årige den højeste erhvervsfrekvens med 92,5 pct. For kvinder gjaldt det, at aldersgruppen med den højeste erhvervsfrekvens i fjerde kvartal 2017 var de 45-54-årige med 84,8 pct. Erhvervsfrekvensen angiver antal beskæftigede og ledige (arbejdsstyrken) som andel af befolkningen.

Erhvervsfrekvens, 15-64-årige. 4. kvt 2017

Erhvervsfrekvensen stort set uændret

I fjerde kvartal 2017 lå den samlede erhvervsfrekvens i Danmark, i sæsonkorrigerede tal, på 78,9 pct. Kigger man på udviklingen igennem hele 2017, ser man, at erhvervsfrekvensen ligger på et ret stabilt niveau. I første kvartal 2017 lå erhvervsfrekvens således på 78,7 pct., i andet kvartal på 78,6 pct. og i tredje kvartal på 79,1 pct. Forskellen mellem første og fjerde kvartal ligger således på 0,2 procentpoint.

Der sammenlignes ikke med tidligere år, da der har været et databrud mellem 2015 og 2016 og igen mellem 2016 og 2017. Dette beskrives i sidste afsnit.

Erhvervsfrekvens fordelt efter køn og alder, 15-64-årige. 2017

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

pct.

15-64-årige i alt

78,5

78,6

79,7

78,7

15-24 år

62,9

63,1

65,3

61,9

25-34 år

83,0

80,6

83,2

81,8

35-44 år

88,4

88,2

88,1

88,6

45-54 år

87,1

87,7

88,2

88,1

55-64 år

69,9

72,1

72,5

71,8

Mænd i alt

81,1

81,4

82,1

81,5

15-24 år

62,5

62,5

64,0

61,1

25-34 år

86,3

85,2

86,4

86,1

35-44 år

92,7

91,8

91,0

92,5

45-54 år

89,8

90,0

91,3

91,3

55-64 år

73,3

76,5

77,1

75,7

Kvinder i alt

75,8

75,7

77,2

75,7

15-24 år

63,2

63,8

66,7

62,8

25-34 år

79,5

75,8

79,8

77,3

35-44 år

84,0

84,5

85,2

84,7

45-54 år

84,3

85,4

85,0

84,8

55-64 år

66,6

67,8

68,0

68,0

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Databrud fra 2017

I 2017 er der sket nogle ændringer i udarbejdelsen af Arbejdskraftundersøgelsen, hvilket har forårsaget et databrud mellem 2016 og 2017, ligesom der var databrud mellem 2015 og 2016. Dataindsamlingen varetages på ny af den leverandør, som indsamlede data i perioden 2007-2015, og svarprocenten er øget sammenlignet med den gennemsnitlige svarprocent i 2016. Fra 2017 foregår udsendelsen af informationsbrev til respondenterne om, at de er udtrukket til at deltage i AKU, elektronisk via e-boks i stedet for med alm. brev.

Ændringerne er beskrevet uddybende i notatet Databrud i AKU fra 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. februar 2018 - Nr. 62

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. maj 2018

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation