Gå til sidens indhold

Fald i vareeksporten trækker overskuddet ned

Betalingsbalancen over for udlandet oktober 2017

I oktober var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 14,8 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, hvilket er et fald på 2,3 mia. kr. i forhold til september. Det er især et fald i eksporten af varer, som trækker overskuddet ned.

Betalingsbalancens løbende poster i alt (månedstal), nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Eksporten af søtransport trækker overskuddet på tjenester op i 2017

Overskuddet på tjenestehandlen er de første tre kvartaler i 2017 over 20 mia. kr. højere end i samme periode i 2016. Heraf udgjorde stigningen i overskuddet på søtransport 13 mia. kr., som især er forårsaget af en stigning i eksporten på 18 mia. kr. Stigningen i overskuddet på søtransport slår dog ikke fuldt ud igennem på overskuddet på betalingsbalancen. De danske skibes omkostninger til bunkring mv. i udenlandske havne er i samme periode steget 5 mia. kr., hvilket reducerer overskuddet på varehandlen.

Nettoindtægter på søtransport, udgifter til bunkring mv., ikke sæsonkorrigeret

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster for januar-september 2017 opjusteret med 0,7 mia. kr. (i faktiske tal).

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigerede tal

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2017

Januar-oktober

 

Oktober

September

Oktober

2016

2017

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

16,3

17,1

14,8

116,6

148,4

Indtægter

116,0

116,4

114,8

1074,8

1146,6

Udgifter

99,7

99,3

100,0

958,2

998,2

Varer

9,4

12,4

9,5

90,6

100,0

Eksport

64,3

63,6

61,4

571,8

616,6

Import

54,8

51,2

51,9

481,3

516,6

Tjenester

2,7

2,5

2,9

6,2

28,4

Eksport

36,1

35,7

36,3

333,9

359,2

Import

33,4

33,2

33,5

327,7

330,9

Indkomst

6,2

4,5

4,4

45,2

43,1

Indtægter

14,1

15,0

15,0

148,7

149,9

Udgifter

7,9

10,5

10,5

103,5

106,8

Løbende overførsler

-2,0

-2,4

-2,1

-25,3

-23,0

Indtægter

1,5

2,0

2,0

20,4

20,9

Udgifter

3,5

4,4

4,1

45,7

43,9

Kapitaloverførsler mv

0,0

0,1

0,0

0,1

0,4

Nyt fra Danmarks Statistik

11. december 2017 - Nr. 482

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. januar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation