Gå til sidens indhold

Flere medlemmer af lønmodtagerorganisationer

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal 31. december 2016

Lønmodtagerorganisationerne havde 31. december 2016 registreret 1.814.200 medlemmer med arbejdsmarkedstilknytning. Det er en stigning på 6.900 medlemmer - hvilket svarer til en stigning på 0,4 pct. i forhold til året før.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal. 31. december

Størst stigning hos AC

Stigningen skyldes fremgang i medlemstallet hos AC (4,2 pct.), organisationer uden for hovedorganisationerne (3,7 pct.), FTF (0,3 pct.) og Ledernes Hovedorganisation (0,3 pct.), hvorimod LO har haft et fald i medlemstallet på 1,9 pct. i forhold til det foregående år.

Lønmodtagerorganisationernes medlemstal. 31.december

 

2015

2016

 

I alt

Heraf kvinder

I alt

Heraf kvinder

 

antal

pct.

antal

pct.

Medlemmer i alt

1807343

51,1

1814225

51,3

LO

822281

49,7

806500

49,6

FTF

344139

69,2

345371

69,0

AC

216966

47,4

226047

48,9

Ledernes Hovedorganisation

101616

30,0

101865

30,5

Uden for hovedorganisationerne

322341

44,7

334442

44,7

Anm.: Medlemstallene for de enkelte forbund og disses tilknytning til hovedorganisationerne kan ses i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/lonmed1.

Uændret andel kvindelige medlemmer

31. december 2016 udgjorde kvinder 51,3 pct. af lønmodtagerorganisationernes medlemmer med tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er en lille stigning fra året før. Blandt hovedorganisationerne er FTF den organisation, som har størst andel af kvinder, idet 69,0 pct. af FTF's medlemmer 31. december 2016 var kvinder.

Kvinders andel af medlemmer i lønmodtagerorganisationerne

Nyt fra Danmarks Statistik

29. maj 2017 - Nr. 221

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. maj 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter hovedorganisationerne og fagforbund uden for hovedorganisationerne. Indberetningen er frivillig. Statistikken omfatter ikke selvstændigt erhvervsdrivende, studerende, efterlønsmodtagere eller pensionister. Til beregning af organiseringsgraden for 2021 er den senest opgjorte registrerede arbejdsstyrke fra november-2020 anvendt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation