Gå til sidens indhold

45.000 børn og unge er udsatte

Støtte til udsatte børn og unge 2014

44.806 børn og unge, svarende til 2,9 pct. af alle 0-22-årige, er i 2014 registreret som udsatte. Det er en stigning på ca. 60 pct. sammenlignet med 2013. Stigningen skyldes alene, at børn som modtager familierettet støtte nu som noget nyt indgår i opgørelsen af udsatte børn og unge. Blandt de udsatte får 38 pct., eller 17.266 børn og unge, udelukkende familierettet støtte, 17 pct. får familierettet og én anden type af støtte, og 1 pct. får både person- og familierettet støtte og er samtidig anbragt. Samlet set modtager 56 pct. at de udsatte således familierettet støtte.

Udsatte børn og unge på 0-22 år fordelt i pct. efter foranstaltningstype. 31. december 2014

Familierettede foranstaltninger

Familierettet støtte er fra 2014 registreret på individniveau. Støtten dækker indsatser, der er rettet mod familien med henblik på at sikre trivsel og udvikling for det enkelte barn.

I 2014 er de mest anvendte familierettede støtteforanstaltninger til familier med udsatte børn "familiebehandling", "økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren" og "praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet". Samlet udgjorde disse tre former næsten 70 pct. af de familierettede foranstaltninger i 2014. "Familiebehandling" tilbydes til familier, hvor børn og unge mistrives, og hvor forældrene vurderes at have tilstrækkelig udviklingspotentiale. "Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet" spænder over hjælp til det praktiske i hjemmet, hente/bringe opgaver, deltagelse i forældremøder, økonomisk rådgivning samt kontakt til myndigheder mv.

Især 0-5-årige modtager familiestøtte

2,9 pct. af landets børn og unge på 0-22 år modtog støtte pr. 31. december 2014. Næsten halvdelen af disse, nemlig 21.072, var i alderen 12-17 år. De 0-11-årige modtager mere familierettet end personrettet støtte, mens det modsatte gælder de 12-22-årige. For de 0-5-årige udgør familierettet støtte mere end 75 pct. Af de 25.184 børn og unge, som modtog familierettet støtte i 2014, var 54 pct. drenge og 46 pct. piger. Der er overvægt af drenge for alle aldersgrupper og foranstaltningstyper på nær familierettede foranstaltninger til unge på 18-22 år, hvor pigerne udgør 54 pct.

Udsatte 0-22-årige fordelt efter foranstaltningstype. 31. december 2014

 

0-5 år

6-11 år

12-17 år

18-22 år

I alt1

 

personer

Udsatte børn og unge i alt

5195

11515

21072

7012

44806

Anbragt (uden anden støtte)

749

1628

4243

1694

8321

Anbragt med personrettet støtte

28

169

527

444

1168

Anbragt med familierettet støtte

567

1052

1735

81

3435

Anbragt med både person- og familierettet støtte

31

115

267

43

456

Personrettet støtte (uden anden støtte)

414

1986

4391

3341

10133

Personrettet- og familierettet støtte

312

1152

2211

352

4027

Familierettet støtte (uden anden støtte)

3094

5413

7698

1057

17266

Familierettet støtte i alt2

4002

7728

11901

1535

25184

 

støtte foranstaltninger

Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser (§11.3.1)

385

701

974

83

2143

Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§52.3.2)

1140

1746

1362

127

4375

Familiebehandling (§52.3.3)

1539

3557

4338

503

9937

Støtteperson til forældremyndigheden i forbindelse med

 

 

 

 

 

barnets anbringelse uden for hjemmet (§54)

458

645

872

95

2070

Økonomisk støtte til at undgå anbringelse uden for hjemmet

 

 

 

 

 

eller til at fremskynde hjemgivelse mv. (§52a.2 og §52a.3)

393

933

3.712

456

5494

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og

 

 

 

 

 

pædagogisk støtte (§52.3.9)

180

413

663

115

1371

Øvrige familierettede foranstaltninger3

666

1164

2182

309

4321

1 Inkl. uoplyst alder.
2 Antal med familierettet støtte i alt er mindre end summen af foranstaltningerne, da et barn eller en ung kan modtage flere foranstaltninger samtidig.

3 Øvrige familierettede foranstaltninger: §11.3.2, §11.3.3, §11.3.4, §11,.4.1, §11.6, §52.3.1, §52.3.4, §52.3.6, § 52a.1.3, §52a.5 og §57a.

Udsatte 0-22-årige fordelt efter køn og alder. 31. december

 

2013

2014

 

0-5 år

6-11 år

12-17 år

18-22 år

I alt1

0-5 år

6-11 år

12-17 år

18-22 år

I alt1

 

antal

Udsatte børn og unge i alt

2009

5776

13449

6897

27746

5195

11515

21072

7012

44806

Anbringelser uden for hjemmet i alt2

1481

2945

7223

2236

13885

1375

2964

6772

2269

13380

Drenge

766

1598

3906

1209

7479

718

1620

3639

1227

7204

Piger

702

1335

3274

999

6310

642

1325

3083

1019

6069

Personrettet støtte i alt2

571

3033

6775

5015

15394

785

3422

7396

4181

15784

Drenge

310

1827

4125

2739

9001

441

2070

4402

2235

9148

Piger

258

1203

2635

2253

6349

337

1347

2964

1917

6565

Familierettet støtte i alt2

...

...

...

...

...

4002

7728

11901

1535

25184

Drenge

...

...

...

...

...

2143

4544

6184

689

13560

Piger

...

...

...

...

...

1833

3163

5685

832

11513

1 Inkl. uoplyst alder.
2 I alt er inkl. uoplyst køn.

  

Nyt fra Danmarks Statistik

18. januar 2016 - Nr. 25

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. december 2016

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er udarbejdet på grundlag af indberetninger fra landets kommuner om børn og unge mellem 0-22 år, der fik sociale støtteforanstaltninger pr. 31. december.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation