Gå til sidens indhold

Hver syvende 30-49-årige bor alene

Husstande og familier 1. januar 2017

204.000 personer i alderen 30-49 år boede 1. januar 2017 i en husstand uden andre personer på adressen. Det svarer til 14 pct. af alle i denne aldersgruppe. Andelen svinger fra 5,5 pct. til 20,2 pct., når man kigger på, hvor i landet de 30-49-årige bor. Den højeste andel af 30-49-årige, der bor alene, findes i Københavns Kommune med 20 pct. Herefter følger Frederiksberg, Ærø, Lolland, Aalborg, Odense og Fredericia med 17-18 pct. Når vi har valgt at kigge på denne aldersgruppe, så er det fordi, at det er her man typisk har fundet en partner eller fået børn.

Andelen af 30-49-årige, der bor alene. 1. januar 2017

To ud af tre af de 30-49-årige, der bor alene, er mænd

Gennem de seneste 30 år har mænd udgjort 66-68 pct. af de 30-49-årige, der bor alene. Andelen af mænd og kvinder, der bor alene, har været stigende frem til 2009. Herefter har andelen stabiliseret sig med en svagt faldende tendens de seneste år. I dag bor 137.000 mænd og 66.000 kvinder i alderen 30-49-år for sig selv. Dette svarer til 19 pct. af mændene og 9 pct. af kvinderne i aldersgruppen 30-49 år.

En forklaring på, at andelen af mænd, der bor alene, er højere end andelen af kvinder er, at mange børn i forbindelse med skilsmisse oftest får adresse hos moderen. Selvom faderen måske har en deleordning omkring børnene, vil de i statistikken ikke optræde som boende hos ham.

Andel 30-49-årige, der bor i en husstand uden andre voksne

Hver femte 30-49-årige bor i en husstand uden andre voksne

Andelen af 30-49-årige, der bor i en husstand uden andre voksne, er stort set ens for mænd og kvinder. For mændene er det 21 pct. og for kvinderne er det 22 pct. Også udviklingen gennem de seneste 30 år er nogenlunde ens for begge køn. Fordelingen af hvor mange, der har børn boende hos sig, er derimod meget forskellig. Andelen af 30-49-årige mænd, der bor som alene voksen sammen med mindst ét barn, er i dag på 2,5 pct. Andel for kvinderne er noget højere, nemlig 13,3 pct.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. februar 2017 - Nr. 63

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. februar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Husstands- og familiestatistikkens grundlag er materiale fra det Centrale Personregister om alle personer, der 1. januar er tilmeldt registret med adresse i Danmark. I denne opgørelse er udeladt husstande med en ikke-fysisk adresse. For de fleste personer over 60 år har vi ikke oplysninger om deres forældre, dvs. at vi ikke kan afgøre, om de bor med dem.
Familier i befolkningsstatistikken er tilmeldt samme folkeregisteradresse og defineres ud fra de voksne på adressen. Ikke-hjemmeboende børn tæller dog også som deres egen familie. Er der kun en voksen på adressen udgør han/hun sin egen familie. Er der to voksne, der er gift/registreret partner eller har fælles barn er man en parfamilie. Hvis der kun er en mand og en kvinde på adressen, og der er mindre end 15 års aldersforskel og de ikke er søskende bliver de i statistikken til et samboende par. Er der mere end to voksne på adressen, er der pr. definition mindst to familier i husstanden. I husstande med mere end to voksne, dannes kun samboende par, hvis de øvrige voksne i husstanden indgår i gifte par, registrerede par eller par med fælles barn.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation