Gå til sidens indhold

AKU-ledigheden falder fortsat

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 2. kvt. 2017

AKU-ledigheden faldt med 11.000 personer fra første til andet kvartal 2017 i sæsonkorrigerede tal, så der var 170.000 15-64-årige AKU-ledige i årets andet kvartal. AKU-ledigheden er baseret på kvartalsvise interviewundersøgelser og kan derfor ikke sammenlignes direkte med bruttoledigheden, der opgøres ud fra den registerbaserede ledighedsstatistik. Faldet i AKU-ledigheden i andet kvartal 2017 fortsætter udviklingen fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017, hvor ledigheden gik ned med 10.000. Faldet i de to seneste kvartaler kommer efter en stigning i AKU-ledigheden igennem 2016. AKU-ledighedsprocenten, der angiver de lediges andel af arbejdsstyrken, var i andet kvartal 2017 på 5,9 pct.

AKU-ledigheden, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

17.000 færre AKU-ledige på et år

Hvis man ikke korrigerer for sæsonudsving, var der 164.000 AKU-ledige i andet kvartal 2017. Det er 17.000 færre end i andet kvartal 2016. Antallet af AKU-ledige studerende er gået markant ned det seneste år og faldt med 7.000 fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Denne gruppe indgår ikke i bruttoledigheden opgjort ud fra den registerbaserede ledighedsstatistik. Gruppen af personer, som både er AKU-ledige og bruttoledige, er reduceret med 12.000 i løbet af det seneste år, på trods af en lille stigning i den samlede registrerede bruttoledighed i den samme periode. Denne modsatrettede udvikling kan delvist skyldes, at en administrativ ændring betyder, at flere integrationsydelsesmodtagere indgår i bruttoledigheden. Ændringen afspejles ikke nødvendigvis i de svar, som disse personer afgiver til AKU.

Næsten ens fald i AKU-ledigheden for mænd og kvinder

I faktiske tal var der i andet kvartal 2017 82.000 mænd og 81.000 kvinder, der var AKU-ledige. For hvert køn er det 9.000 færre end samme kvartal året før. Fordelt på aldersgrupper var faldet i AKU-ledigheden også forholdsmæssigt ligeligt fordelt.

15-64-årige AKU-ledige fordelt efter ledighedstype, køn og alder, faktiske tal

 

2. kvt.
2016

2. kvt.
2017

Forskel
2. kvt. 2016 -
2. kvt. 2017

 

1.000 personer

AKU-ledige i alt

181

164

-17

Bruttoledige

86

74

-12

Studerende

44

37

-7

Øvrige

51

53

2

Køn

 

 

 

Mænd

91

82

-9

Kvinder

90

81

-9

Alder

 

 

 

15-24 år

51

46

-5

25-54 år

110

100

-10

55-64 år

19

17

-2

15-64-årige fordelt efter køn og alder, faktiske tal. 2. kvt. 2017

 

Arbejdsstyrke

AKU-ledige

Ledighedsprocent

 

1.000 personer

pct.

15-64-årige i alt

2894

164

5,7

Køn

 

 

 

Mænd

1514

82

5,4

Kvinder

1380

81

5,9

Alder

 

 

 

15-24 år

462

46

10,0

25-34 år

572

41

7,2

35-44 år

638

30

4,6

45-54 år

714

29

4,1

55-64 år

508

17

3,4

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus, faktiske tal. 2. kvt. 2017

 

Antal

Usikkerhed

 

1.000 personer

15-64-årige i alt

3683

I arbejdsstyrken

2894

±20

Beskæftigede

2730

±21

AKU-ledige

164

±11

Uden for arbejdsstyrken

789

±20

Nyt fra Danmarks Statistik

23. august 2017 - Nr. 337

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation