Gå til sidens indhold

Flest anmeldte voldstilfælde siden 1995

Kriminalitet (kvt.) 2. kvt. 2017

Der blev anmeldt 6.462 tilfælde af vold i andet kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er 12 pct. flere end sidste kvartal, hvor der blev anmeldt 5.769 tilfælde. Det er det højeste antal, siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere anmeldelsestal i 1995. Stigningen i anmeldte tilfælde af vold skyldes særligt flere anmeldelser for vold og lignende mod offentlig myndighed samt forvolde fare for liv eller førlighed.

Voldsforbrydelser i alt, sæsonkorrigerede og faktiske tal

Løsnede hjulbolte og vold mod offentlig myndighed giver flere anmeldelser

Forvolde fare for liv og førlighed er en overtrædelse af § 252 i straffeloven og kan straffes med op til otte års fængsel. Stigning afspejler de mange tilfælde af løsnede hjulbolte på personbiler, som er registreret hos politiet i juni måned. Anmeldelser af vold mod offentlig myndighed vedrører både flere anmeldelser af vold mod polititjenestemænd og vold mod andre i offentlig tjeneste, som fx socialrådgivere, fængselsbetjente, personer beskæftiget med specialpædagogisk arbejde og personer der udfører social- og sundhedsarbejde på institutioner, hospitaler og i private hjem.

Fald i anmeldte ejendomsforbrydelser

Ejendomsforbrydelser, der udgør 90 pct. af de samlede anmeldelser, faldt 1 pct. i andet kvartal i forhold til første kvartal, når der er taget højde for sæsonudsving. Faldet skyldes færre anmeldte indbrud i forretning, virksomhed mv., butikstyverier og lomme- og tasketyveri. På trods af det samlede fald var der store stigninger i anmeldte indbrud i ubeboede bebyggelser, tricktyveri i beboelser og hærværk.

Flere registrerede anmeldelser af voldtægt

Fra første kvartal til andet kvartal steg antallet af anmeldte voldtægter 46 pct. Tallene for anmeldte voldtægter sæsonkorrigeres ikke, da der indtil videre ikke har vist sig at være sæsonudsving på denne type forbrydelse. Det er det højeste antal anmeldelser, siden Danmarks Statistik begyndte at lave statistik om anmeldte forbrydelser i 1979. Stigningen ligger jævnt i alle regioner og er størst i de store byer. Stigningen skal ses i sammenhæng med Rigspolitiets ændrede registreringspraksis, og er ikke nødvendigvis tegn på, at flere voldtægter anmeldes.

Voldtægter, faktiske tal

Stort fald i anmeldelser af andre forbrydelser

Andre forbrydelser faldt 16 pct. fra første kvartal til andet kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Herunder hører bl.a. forbrydelse mod offentlig myndighed, falsk vidneforklaring, forbrydelse vedrørende penge og bevismateriale, salg af narkotika og freds- og ærekrænkelser.

Lille fald i straffelovsforbrydelser i alt

Der blev i alt anmeldt 95.739 straffelovsforbrydelser i andet kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er et fald på 0,5 pct. i forhold til kvartalet før.

Anmeldte straffelovsforbrydelser, sæsonkorrigeret. Ændring 1. kvt. 2017 - 2. kvt. 2017

Nyt fra Danmarks Statistik

18. juli 2017 - Nr. 301

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. oktober 2017

Kontakt

Statistik­dokumentation