Gå til sidens indhold

Langt de fleste malkekøer er i Syd- og Vestjylland

Kvægbestanden 30. juni 2017

I Syd- og Vestjylland kan man finde 60 pct. af malkekøerne i Danmark. Området husede 30. juni 2017 340.000 malkekøer ud af en total bestand på 570.000 malkekøer. På landsplan faldt bestanden af malkekøer 0,3 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dog var der en lille stigning på 1,3 pct. i antallet af malkekøer i Vestjylland, mens den var uændret i Sydjylland. Langt de fleste malkekøer i Danmark er af racen Dansk Holstein (Sortbroget Dansk Mælkerace).

Antal malkekøer 30. juni 2017

Overordnet fald i bestanden af kvæg

Den samlede kvægbestand var 30. juni 2017 på 1.565.000 stk., hvilket er 1,1 pct. færre end samme tidspunkt i 2016. Dette fald skyldes færre køer og kvier samt tyre og stude. Der var 259.000 tyre og stude samt 642.000 kvier - svarende til et fald på 2,6 pct. for tyre og stude og 1,1 pct. for kvierne. Antallet af ammekøer er 95.000 stk. - 2,2 pct. færre end sidste år.

Antal bedrifter med malkekøer falder

Antallet af bedrifter med malkekøer faldt ifølge landbrugs og gartneritællingen med 7 pct. til 3.174 bedrifter fra 2015 til 2016 - se www.statistikbanken.dk/HDYR2. Der var i gennemsnit 180 malkekøer på en bedrift i 2016. Langt de fleste af disse bedrifter er enkeltmandsvirksomheder - se Nyt fra Danmarks Statistik 2017:218. Økonomien for mælkebedrifterne har været dårligt de seneste år, dog har de økologiske mælkeproducenter haft en god indtjening i 2016 - jf. Nyt fra Danmarks Statistik 2017:295.

Mælkeproduktion og dermed antallet af malkekøer og kvægbestanden har indtil 31. marts 2015 været styret af EU´s mælkekvoter. Læs mere om mælkekvoternes betydning for bestanden af malkekøer og dermed mælkeproduktion i Danmark i Nyt fra Danmarks Statistik 2015:623 - og for hele EU på Eurostats hjemmeside.

Kvægbestanden

 

2016

2017

Ændring

 

30. juni

31. marts

31. dec.

31. marts

30. juni

30. juni 2016
- 30. juni 2017

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1583323

1573406

1553699

1553671

1565405

-17918

-1,1

Tyre og stude

265451

261213

257048

257233

258617

-6834

-2,6

Under ½ år

129214

125307

117091

117437

126241

-2973

-2,3

½ år-1 år

90972

92061

100568

97192

86710

-4262

-4,7

1-2 år

34058

32281

29309

32288

34271

213

0,6

2 år og over

11207

11564

10080

10316

11395

188

1,7

Kvier1

648970

646965

639658

637610

641587

-7383

-1,1

Under ½ år

169217

166764

159196

156699

161017

-8200

-4,8

½ år-1 år

157146

157670

163532

160871

153159

-3987

-2,5

1-2 år

272725

271249

268612

272829

276521

3796

1,4

2 år og over

49882

51282

48318

47211

50890

1008

2,0

Køer

668902

665228

656993

658828

665201

-3701

-0,6

Malkekøer

571642

568010

564799

566778

570038

-1604

-0,3

Ammekøer

97260

97218

92194

92050

95163

-2097

-2,2

Drægtige kvier

187168

183029

180348

185558

189759

2591

1,4

1-2 år

158827

153201

152211

159562

160964

2137

1,3

2 år og over

28341

29828

28137

25996

28795

454

1,6

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 30. juni 2017

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

258617

641587

570038

95163

1565405

Region Hovedstaden

5463

12103

9017

3724

30307

København og Nordsjælland2

3100

5771

2746

3231

14848

Landsdel Bornholm

2363

6332

6271

493

15459

Region Sjælland

17809

29519

18467

11841

77636

Region Syddanmark

92672

255050

237115

26408

611245

Landsdel Fyn

15147

36136

30062

5978

87323

Landsdel Sydjylland

77525

218914

207053

20430

523922

Region Midtjylland

84829

193599

171511

29887

479826

Landsdel Østjylland

25559

51273

39045

12674

128551

Landsdel Vestjylland

59270

142326

132466

17213

351275

Region Nordjylland

57844

151316

133928

23303

366391

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. juli 2017 - Nr. 309

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. januar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation