Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Fald i vareimporten trækker overskuddet op

Betalingsbalancen over for udlandet juni 2017

I juni var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 18,9 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, hvilket er en stigning på 2,1 mia. kr. i forhold til maj. Det er især et fald i importen af varer, som trækker overskuddet op.

Betalingsbalancens løbende poster i alt (månedstal), nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Tjenester trækker overskuddet op i 2017

Set over de første seks måneder af 2017 var overskuddet på betalingsbalancen 17,2 mia. kr. højere end i samme periode i 2016. Det er på niveau med rekordåret 2015. Denne udvikling skyldes især en stigning i overskuddet på tjenester på 14,9 mia. kr. - hovedsageligt inden for søtransport. Overskuddet på indkomst faldt med 0,4 mia. kr., mens overskuddet på varer steg med 1,5 mia. kr.

Overskuddet, hhv. akkumuleret og fordelt på udvalgte poster, nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster for året 2016 nedjusteret med 1,8 mia. kr. For januar-maj 2017 er overskuddet nedjusteret med 3,2 mia. kr. (i faktiske tal).

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigerede tal

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2017

Januar-juni

 

Juni

Maj

Juni

2016

2017

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

21,8

16,8

18,9

80,7

97,9

Indtægter

118,7

116,2

114,7

641,3

685,1

Udgifter

96,9

99,4

95,8

560,6

587,2

Varer

12,7

9,8

12,0

58,5

60,0

Eksport

63,0

61,3

61,4

341,2

366,5

Import

50,3

51,5

49,4

282,7

306,5

Tjenester

4,1

5,0

4,4

7,7

22,6

Eksport

38,2

37,7

36,4

198,5

216,3

Import

34,1

32,8

32,0

190,8

193,7

Indkomst

7,9

4,7

5,1

29,7

29,3

Indtægter

15,7

15,0

14,9

89,7

90,3

Udgifter

7,8

10,3

9,8

60,0

61,0

Løbende overførsler

-2,9

-2,6

-2,7

-15,1

-14,0

Indtægter

1,8

2,1

1,9

12,0

12,0

Udgifter

4,7

4,7

4,6

27,1

26,0

Kapitaloverførsler mv

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

Nyt fra Danmarks Statistik

9. august 2017 - Nr. 318

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2017

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation