Gå til sidens indhold

22.000 flere lønmodtagere i første halvår

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juni 2017

Antallet af lønmodtagere har været støt stigende siden foråret 2013, og i løbet af årets seks første måneder er der blevet 22.000 flere personer i lønmodtagerjob. Det svarer til en stigning på 0,8 pct. Stigningen er en smule lavere end den var i løbet af første halvår af 2016, hvor antallet af lønmodtagere steg med 26.100, svarende til 1,0 pct. I juni i år havde 2.697.200 personer et lønmodtagerjob, hvilket er 4.000 flere end i maj og svarer til en stigning på 0,1 pct. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeret

Flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

Stigningen i første halvår af 2017 var inden for sektoren virksomheder og organisationer, der omfatter den private sektor og offentlige virksomheder. Der er i første halvår blevet 22.200 flere personer med et lønmodtagerjob. Det er 6.800 færre end i første halvår af 2016. Fra maj til juni steg antallet af lønmodtagere med 4.100 i virksomheder og organisationer, mens antallet af lønmodtagere faldt med 300 i offentlig forvaltning og service.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor. Udvikling i forhold til måneden før, sæsonkorrigeret. 2017

Tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de foreløbige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i andet kvartal i Statistikbanken med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret. 2017

 

April

Maj

Juni

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2689114

2693238

2697201

0,1

Virksomheder og organisationer1

1865793

1870057

1874199

0,2

Offentlig forvaltning og service

823025

822889

822614

0,0

Uoplyst sektor

296

292

389

..

1 Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virk-somheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret. 2017

 

April

Maj

Juni

 

antal

udvikling i pct. ift. md. før

I alt

2689114

2693238

2697201

0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

41415

41681

42282

1,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

325752

326043

326390

0,1

Bygge og anlæg

154615

154872

155281

0,3

Handel og transport mv.

673627

675373

676107

0,1

Information og kommunikation mv.

103675

103870

104277

0,4

Finansiering og forsikring

79263

79047

79117

0,1

Ejendomshandel og udlejning

38640

38765

38799

0,1

Erhvervsservice

295116

296019

296819

0,3

Offentlig administration, undervisning og sundhed

862735

862772

863051

0,0

Kultur, fritid og anden service

113981

114505

114688

0,2

Uoplyst aktivitet

296

292

392

..

Nyt fra Danmarks Statistik

21. august 2017 - Nr. 331

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation