Gå til sidens indhold

Fald i AKU-ledigheden efter et år med stigning

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 1. kvt. 2017

AKU-ledigheden er faldet med 8.000 personer fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017 i sæsonkorrigerede tal, således at 183.000 15-64-årige var ledige i årets første kvartal. Dermed var ledigheden på samme niveau som i første halvdel af 2015. AKU-ledighedsprocenten angiver de lediges andel af arbejdsstyrken, og den var i første kvartal 2017 på 6,3 pct. Fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017 er der brud i opgørelsen af såvel beskæftigede som uden for arbejdsstyrken, mens der ikke er brud i opgørelsen af den samlede ledighed (se Særlige forhold ved denne offentliggørelse).

AKU-ledigheden, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Størst ledighed blandt de unge

Ledighedsprocenten var højest for de helt unge på 15-24 år i første kvartal 2017 (faktiske tal). 12,0 pct. af de yngste i arbejdsstyrken var ledige, hvilket var næsten tre gange så stor en andel som for de 45-54-årige. Denne gruppe havde med 4,1 pct. den laveste ledighedsprocent. Næsten lige så lave ledighedsprocenter havde de ældste på 55-64 år samt den midterste aldersgruppe på 35-44 år. Af disse grupper var hhv. 4,4 og 4,8 pct. ledige. Den næstyngste aldersgruppe på 25-34 år havde den næsthøjeste ledighedsprocent på 9,3.

Mænd har lidt højere ledighedsprocent end kvinder

I faktiske tal var der 130.000 flere mænd end kvinder i arbejdsstyrken i første kvartal 2017, men andelen af den mandlige arbejdsstyrke, der var ledige, var lidt større end den tilsvarende andel for kvinderne. 102.000 mænd var ledige, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 6,8, mens 90.000 kvinder var ledige, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 6,5.

15-64-årige fordelt efter køn og alder, faktiske tal. 1. kvt. 2017

 

Arbejdsstyrke

AKU-ledige

Ledighedsprocent

 

1.000 personer

pct.

15-64-årige i alt

2888

192

6,6

Køn

 

 

 

Mænd

1509

102

6,8

Kvinder

1379

90

6,5

Alder

 

 

 

15-24 år

460

55

12,0

25-34 år

586

55

9,3

35-44 år

641

31

4,8

45-54 år

709

29

4,1

55-64 år

491

21

4,4

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus, faktiske tal. 1. kvt. 2017

 

Antal

Usikkerhed

 

1.000 personer

15-64-årige i alt

3681

I arbejdsstyrken

2888

±20

Beskæftigede

2696

±21

AKU-ledige

192

±12

Uden for arbejdsstyrken

793

±20

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Databrud fra 2017

I 2017 er der sket nogle ændringer i udarbejdelsen af Arbejdskraftundersøgelsen. Dataindsamlingen varetages på ny af den leverandør, som indsamlede data i perioden 2007-2015, og svarprocenten er øget sammenlignet med den gennemsnitlige svarprocent i 2016. Samtidig foregår udsendelsen af informationsbrev til respondenterne om, at de er udtrukket til at deltage i AKU, nu elektronisk via e-boks (i stedet for med alm. brev).

Ændringerne er beskrevet uddybende i notatet Databrud i AKU fra 2017, hvor der redegøres for, at de foranlediger databrud for de fleste variable. Til ledighedsopgørelsen i AKU er der dog så relevant hjælpeinformation til rådighed, at der ikke kan konstateres brud i tidsserien, men da det er en stikprøveundersøgelse, bør man naturligvis være opmærksom på stikprøveusikkerheden på tallene.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. maj 2017 - Nr. 219

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. august 2017

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation