Gå til sidens indhold

Arbejdsstyrken var uændret i sidste del af 2016

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 4. kvt. 2016

Arbejdsstyrken har været nogenlunde uændret i de tre sidste kvartaler af 2016. I første kvartal 2016 var der 2.921.000 personer i arbejdsstyrken, mens der i fjerde kvartal 2016 var 2.939.000 personer. Størstedelen af stigningen skete fra første til andet kvartal. Korrigeret for normale sæsonudsving er arbejdsstyrken forøget med 18.000 personer i løbet af 2016.

Arbejdsstyrken, 15-64-årige, sæsonkorrigeret. 2016

Lavest erhvervsfrekvens for de unge

Erhvervsfrekvensen, der angiver hvor stor en andel af befolkningsgruppen, der er i arbejdsstyrken, er lavest for de unge og højest for aldersgrupperne mellem 35 og 54 år. I fjerde kvartal 2016 havde de 15-24-årige en erhvervsfrekvens på 65 pct. De 25-34-årige havde en erhvervsfrekvens på 83 pct. Grupperne af hhv. 35-44-årige samt 45-54-årige, der har de højeste andele i arbejdsstyrken, havde begge en erhvervsfrekvens på 89 pct. Den ældste gruppe, de 55-64-årige, havde den næstlaveste erhvervsfrekvens på 71 pct.

15-64-årige fordelt efter køn og alder. 4. kvt. 2016

 

Befolkning

Arbejdsstyrke

Erhvervsfrekvens

 

1.000 personer

pct.

15-64-årige i alt

3683

2929

80

Køn

 

 

 

Mænd

1861

1534

82

Kvinder

1822

1396

77

Alder

 

 

 

15-24 år

734

476

65

25-34 år

700

583

83

35-44 år

733

653

89

45-54 år

813

721

89

55-64 år

703

496

71

Mænd har højere erhvervsfrekvens end kvinder

Mændenes erhvervsfrekvens er højere end kvindernes. Således havde mænd i alderen 15-64 år en erhvervsfrekvens på 82 pct., mens den tilsvarende andel for kvinder var 77 pct.

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus. 4. kvt. 2016

 

Ikke-sæsonkorrigerede tal

Sæsonkorrigerede tal

 

Antal

Usikkerhed

Antal

3. kvt. 2016

 

 

 

 

- 4. kvt. 2016

 

1.000 personer

15-64-årige i alt

3683

...

...

I arbejdsstyrken

2929

±21

2939

2

Beskæftigede

2746

±22

2747

-2

AKU-ledige

184

±12

192

3

Uden for arbejdsstyrken

754

±21

740

6

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

I 2016 er der sket en række ændringer i udarbejdelsen af Arbejdskraftundersøgelsen. Dataindsamlingen blev varetaget af en ny organisation fra årsskiftet, og svarprocenten var væsentlig lavere end tidligere. Samtidig er der i 2016 åbnet for indberetning via web-skema. Ændringerne er beskrevet uddybende i notatet Databrud i AKU fra 2016, hvor der redegøres for, at ændringerne betyder, at der imellem 2015 og 2016 er databrud for de fleste variable vedrørende arbejdsmarkedstilknytning. Derfor rummer denne udgivelse blot tal fra 2016. Udviklingen i 2016 kan være behæftet med større usikkerhed end normalt pga. den lave svarprocent.

Nyt fra Danmarks Statistik

22. februar 2017 - Nr. 70

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. maj 2017

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation