Gå til sidens indhold

Lille stigning i forbrugerpriserne

Forbruger- og nettoprisindeks april 2017

Det samlede forbrugerprisindeks steg 1,1 pct. i april i forhold til samme måned sidste år. I marts var den årlige stigning i det samlede forbrugerprisindeks 1,0 pct. I april steg priserne på varer, som udgøres af bl.a. mad, tøj, møbler, biler, benzin og elektronik, med 0,5 pct. i forhold til samme måned sidste år. Sidste måned var prisstigningen på varer 0,7 pct. Det er bl.a. elektricitet, naturgas, smør og grøntsager, der bidrager til en lavere prisstigning på varer. I samme periode steg priserne på tjenester, som udgøres af bl.a. husleje, tandlæge, transport- og kulturtjenester, forsikringer og bankgebyrer med 1,7 pct. i forhold til samme måned sidste år. Sidste måned var prisstigningen på 1,2 pct. Det er bl.a. charterrejser, leje af sommerhus og bankgebyrer, der bidrager til en højere prisstigning på tjenester.

Procentvis stigning over 12 måneder i forbrugerprisindekset

Størst prisstigning på undervisning det seneste år

Uddannelse har haft den største prisstigning i april i forhold til samme måned sidste år. Stigningen på 3,4 pct. skyldes hovedsageligt højere priser for at gå på privatskole. Kommunikation havde det største prisfald på 10,5 pct., hvilket primært skyldes lavere priser på mobiltjenester.

Højere priser på leje af sommerhus og restaurantbesøg den seneste måned

Den seneste måned har restauranter og hoteller haft den største prisstigning. Prisstigningen på 1,9 pct. skyldes i høj grad højere priser for leje af sommerhus. Kommunikation faldt 0,6 pct., hvilket især kan henføres til lavere priser på teletjenester og mobiltelefoner.

Leje af sommerhus, charterrejser og benzin trak indekset op

Fra marts til april steg forbrugerprisindekset 0,2 pct. Isoleret set trak leje af sommerhus, charterrejser og benzin forbrugerprisindekset op med 0,24 procentpoint.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 


 

2016

2017

Ændring i pct.

 

Vægte pr.
januar 2017

April

Marts

April

Mar. 2017
- apr. 2017

Mar. 2016
- mar. 2017

Apr. 2016
- apr. 2017

 

indeks 2015 = 100

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

100,3

101,2

101,4

0,2

1,0

1,1

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer

11,73

99,5

101,4

101,5

0,1

2,4

2,0

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,77

100,5

100,6

100,4

-0,2

0,6

-0,1

Beklædning og fodtøj

4,34

100,5

98,9

99,8

0,9

-0,6

-0,7

Bolig

30,60

100,9

102,5

102,1

-0,4

1,6

1,2

Boligudstyr, husholdningstjenester

4,92

99,4

99,4

98,9

-0,5

-1,3

-0,5

Sundhed

3,01

99,2

100,4

100,5

0,1

1,1

1,3

Transport

12,14

98,4

99,7

100,9

1,2

1,9

2,5

Kommunikation

2,10

98,1

88,3

87,8

-0,6

-10,4

-10,5

Fritid og kultur

10,41

100,8

101,7

102,3

0,6

1,1

1,5

Uddannelse

0,86

101,7

105,2

105,2

0,0

3,4

3,4

Restauranter og hoteller

6,23

102,0

101,5

103,4

1,9

0,4

1,4

Andre varer og tjenester

9,88

101,5

102,6

103,1

0,5

0,7

1,6

Varer

47,93

98,9

99,5

99,4

-0,1

0,7

0,5

Tjenester

52,07

101,6

102,7

103,3

0,6

1,2

1,7

Forbrugerprisindeks ekskl. energi og

 

 

 

 

 

 

 

ikke-forarbejdede fødevarer

85,61

100,7

101,3

101,6

0,3

0,7

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

100,6

101,4

101,8

0,4

1,0

1,2

HICP i alt

100,1

100,8

101,1

0,3

0,9

1,0

HICP-CT i alt

100,2

101,0

101,3

0,3

1,0

1,1

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Mar. - apr. 2017

 

 

Apr. 2016 - apr. 2017

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Ændring i forbrugerprisindekset

 

0,2

 

Ændring i forbrugerprisindekset

 

1,1

 

vægt i FPI
i pct.

vækstbidrag
i procentpoint

 

 

vægt i FPI
i pct.

vækstbidrag
i procentpoint

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Leje af sommerhus

0,56

0,09

 

Husleje

21,10

0,34

Charterrejser

1,39

0,08

 

Benzin

2,38

0,16

Benzin

2,38

0,07

 

TV-abonnementer

2,24

0,13

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Elektricitet

2,55

-0,08

 

Teletjenester

1,76

-0,23

Naturgas

0,81

-0,03

 

Fjernvarme

2,17

-0,07

Sukkervarer, marmelade, chokolade mv.

1,58

-0,02

 

PC'ere, tablets mv.

0,47

-0,06

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2017 - Nr. 200

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. juni 2017

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation