Gå til sidens indhold

Overskuddet på betalingsbalancen falder

Betalingsbalancen over for udlandet april 2017

I april var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 13,2 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det er et fald på 3,6 mia. kr. i forhold til marts. Det skyldes især, at overskuddet på varer faldt med 3,2 mia. kr. som følge af et fald i eksporten på 4,0 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster i alt (månedstal), nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Stigning i indtægterne på tjenester fra 2016 til 2017

I perioden januar-april 2017 steg overskuddet på tjenester med 7,7 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Importen af tjenester steg 2,4 mia. kr. i samme periode, mens eksporten steg 10,0 mia. kr. Den primære årsag til stigningen i eksporten er en stigning i eksporten af søtransporttjenester. Overskuddet på varer faldt i samme periode 1,9 mia. kr., overskuddet på indkomst steg 0,9 mia. kr., mens underskuddet på løbende overførsler blev mindsket 2,1 mia. kr.

Typisk høje udbyttebetalinger fra Danmark i foråret

Marts og april er de typiske måneder for udbyttebetalinger fra Danmark til udlandet, hvilket forklarer forskellen mellem faktiske og sæsonkorrigerede tal for udgifterne i april. Udbyttebetalinger fra udlandet til Danmark fordeler sig mere jævnt over hele året.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster for året 2016 nedjusteret med 4,7 mia. kr. For januar-marts 2017 er overskuddet nedjusteret med 2,3 mia. kr. (i faktiske tal).

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigerede tal

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2017

Januar-April

 

April

Marts

April

2016

2017

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

11,7

16,8

13,2

52,2

61,1

Indtægter

106,4

115,5

111,2

426,1

452,4

Udgifter

94,8

98,7

98,0

373,8

391,2

Varer

6,8

10,4

7,2

38,6

36,7

Eksport

54,5

62,8

58,8

226,5

243,0

Import

47,7

52,4

51,6

187,9

206,3

Tjenester

4,2

3,2

3,8

5,7

13,4

Eksport

34,9

35,5

35,9

131,5

141,5

Import

30,6

32,3

32,1

125,8

128,2

Indkomst

2,3

5,0

4,6

18,5

19,4

Indtægter

14,6

15,2

14,4

59,8

59,9

Udgifter

12,4

10,2

9,8

41,4

40,5

Løbende overførsler

-1,7

-1,8

-2,4

-10,5

-8,4

Indtægter

2,4

2,0

2,1

8,2

8,0

Udgifter

4,1

3,8

4,5

18,7

16,3

Kapitaloverførsler mv

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juni 2017 - Nr. 242

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juli 2017

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation