Gå til sidens indhold

Øget vareeksport trækker overskuddet op

Betalingsbalancen over for udlandet marts 2017

I marts var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 17,6 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det er en stigning på 3,4 mia. kr. i forhold til februar, og det skyldes især, at overskuddet på varer steg med 2,3 mia. kr. Overskuddet på varer steg i marts især som følge af en stigning i eksporten på 3,4 mia. kr.

Betalingsbalancens løbende poster i alt (månedstal), nettoindtægter, sæsonkorrigerede tal

Tjenester får overskuddet til at stige i forhold til 2016

I første kvartal steg overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 9,3 mia. kr. sammenlignet med første kvartal sidste år. Stigningen er især forårsaget af en stigning i overskuddet på tjenester på 4,9 mia. kr. som følge af, at eksporten af tjenester steg 6,5 mia. kr. fra første kvartal sidste år til første kvartal i år. Overskuddet på varer steg 2,2 mia. kr. - her steg eksporten 12,6 mia. kr. og importen med 10,4 mia. kr.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er overskuddet på betalingsbalancens løbende poster for året 2016 opjusteret med 1,1 mia. kr. For januar-februar 2017 er overskuddet opjusteret med 2,7 mia. kr. (i faktiske tal).

Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigerede tal

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2017

Jan.-Mar.

 

Marts

Februar

Marts

2016

2017

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

8,9

14,2

17,6

39,5

48,8

Indtægter

124,0

110,5

114,5

319,7

338,7

Udgifter

115,1

96,3

96,9

280,2

289,9

Varer

13,9

8,8

11,1

28,4

30,6

Eksport

68,8

59,0

62,4

170,4

183,0

Import

54,9

50,2

51,3

142,0

152,4

Tjenester

1,9

2,7

3,0

4,2

9,1

Eksport

34,6

34,4

34,9

97,7

104,2

Import

32,7

31,7

31,8

93,5

95,1

Indkomst

-6,5

4,8

5,0

14,9

14,9

Indtægter

16,6

15,2

15,3

45,5

45,8

Udgifter

23,2

10,4

10,3

30,6

30,9

Løbende overførsler

-0,3

-2,1

-1,5

-8,0

-5,8

Indtægter

4,0

1,9

1,9

6,1

5,8

Udgifter

4,3

4,1

3,4

14,1

11,6

Kapitaloverførsler mv

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

Nyt fra Danmarks Statistik

9. maj 2017 - Nr. 195

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juni 2017

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation