Gå til sidens indhold

Detailhandlen stiger for tredje måned i træk

Detailomsætningsindeks marts 2017

Ændret 06. november 2017 kl. 08:06

Oplysningerne om detailomsætningsindekset er revideret som følge af, at en større virksomhed, der indberetter til statistikken, har ændret sine tal tilbage fra januar 2015 til september 2017. Datamaterialet er derfor blevet rettet, og desuden er enkelte øvrige indberetninger, som er indkommet for sent, medtaget i den reviderede opgørelse. Tallene i denne offentliggørelse er derfor ikke længere aktuelle. Revisionerne har betydet beskedne ændringerne i pct. fra måned til måned, og at niveauet samlet set er en anelse højere end tidligere offentliggjorte tal. De reviderede tal inden for alle varegrupper kan ses på DETA11 og DETA21 i Statistikbanken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Fra februar til marts steg detailsalget samlet med 0,3 pct. - bl.a. som følge af et øget salg af beklædning og andre forbrugsvarer. Stigningen i marts kommer efter en stigning i januar med 0,3 pct. og i februar med 0,1 pct. Detailsalget er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Der er indikation af, at den positive udvikling vil forsætte i april.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Øget salg af beklædning mv. og andre forbrugsvarer i forhold til februar

Varegruppen beklædning mv. steg med 0,8 pct. og andre forbrugsvarer steg med 0,7 pct. i forhold til februar. Varegrupperne steg ligeledes med 0,3 pct. i februar måned, når der sammenligenes med januar. Sammenlignes udviklingen for fødevarer og andre dagligvarer over de seneste måneder, så faldt salget i februar og marts med hhv. 0,2 og 0,3 pct. sammenlignet med måneden før.

En sammenligning af det første kvartal over en årrække

Det gennemsnitlige indeks var 97,1 for januar-marts eller første kvartal 2017. Man skal tilbage til 2011 for at finde et indeks for første kvartal, der ligger på et højere niveau. Dengang var indekset på 99,0. Helt overordnet er indekset for årets første kvartal faldet fra finanskrisen start i 2008 og frem til 2013, den negative udvikling vender mellem 2013 og 2014 (data findes i DETA21 i Statistikbanken).

Positive forventninger til april

Forbrugertillidsindikatoren er et godt pejlemærke for udviklingen i detailomsætningsindekset. Seneste offentliggørelse antyder, at detailhandlen vil stige i april. Se Nyt fra Danmarks Statistik nr. 163. Tilsvarende bliver den positive udvikling understøttet af Nets nyhed om en stigning i Dankort-forbruget i Påsken. Se nyhed fra Nets. Sammenhængen mellem detailomsætningen og dankortomsætningen er interessant, idet en stor del af detailhandlen foregår med dankort. Emnet er blevet belyst i tidligere udgivelser såsom Nyt fra Danmarks Statistik nr. 22.

Revision af foregående måneder

Udviklingen i februar er opjusteret med 0,2 procentpoint i forhold til seneste offentliggørelse. Udviklingen i januar er opjusteret med 0,1 procentpoint i forhold til sidste offentliggørelse. Revisionerne skyldes bl.a., at sæsonkorrektionen kan være mere usikker i måneder med store udsving, men også nye oplysninger fra virksomhederne, giver anledning til revisionerne. Tallene for februar og marts i denne offentliggørelse er foreløbige.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2016

2017

 

2016

2017

 

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.*

Mar.*

 

Okt.-dec.

Jan.-mar.*

 

indeks 2010 = 100

Detailhandel i alt

96,8

97,3

98,0

97,8

96,6

96,9

97,0

97,3

 

97,5

97,1

Fødevarer og andre dagligvarer

94,8

95,2

95,0

94,5

94,1

94,1

94,0

93,7

 

94,5

94,0

Beklædning mv.

88,5

88,9

93,7

93,0

88,4

90,1

90,4

91,1

 

91,7

90,5

Andre forbrugsvarer

100,7

101,5

102,0

102,3

101,2

101,3

101,6

102,3

 

101,8

101,7

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,0

0,6

0,7

-0,2

-1,2

0,3

0,1

0,3

 

0,5

-0,4

Fødevarer og andre dagligvarer

-0,6

0,4

-0,1

-0,6

-0,4

0,1

-0,2

-0,3

 

-0,6

-0,6

Beklædning mv.

-0,7

0,4

5,4

-0,7

-5,0

1,9

0,3

0,8

 

3,2

-1,3

Andre forbrugsvarer

0,7

0,8

0,5

0,3

-1,1

0,1

0,3

0,7

 

1,1

-0,1

* Foreløbige tal.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2015

2016

2017

 

2016

2017

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Dec.

Jan.

Feb.*

Mar.*

 

Jan.-mar.

Jan.-mar.*

 

indeks 2010 = 100

Detailhandel i alt

119,7

89,9

84,9

92,7

119,7

88,8

82,2

95,1

 

89,1

88,7

Fødevarer og andre dagligvarer

109,7

88,9

86,1

95,6

108,3

85,5

82,2

93,3

 

90,2

87,0

Beklædning mv.

126,6

87,2

67,6

73,2

124,5

82,8

66,4

77,5

 

76,0

75,6

Andre forbrugsvarer

128,2

91,6

87,6

94,3

130,0

93,5

86,0

101,1

 

91,2

93,5

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

-0,1

0,1

3,5

-1,7

-0,0

-1,3

-3,1

2,6

 

0,5

-0,5

Fødevarer og andre dagligvarer

1,6

0,8

2,1

-0,5

-1,3

-3,8

-4,5

-2,5

 

0,7

-3,6

Beklædning mv.

-2,8

-0,3

2,1

-6,1

-1,6

-5,1

-1,7

5,9

 

-1,6

-0,6

Andre forbrugsvarer

-1,0

-0,5

5,3

-2,0

1,5

2,1

-1,9

7,2

 

0,7

2,6

* Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. april 2017 - Nr. 172

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. maj 2017

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 46 pct., beklædning mv. 8 pct., andre forbrugsvarer 46 pct. for 2019.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation