Gå til sidens indhold

Færrest kommunalt ansatte siden 2008

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 4. kvt. 2016

Beskæftigelsen for kommunalt ansatte faldt fra tredje til fjerde kvartal 2016 med 1.000 beskæftigede omregnet til fuld tid. Det er et fald på 0,2 pct. Den kommunale beskæftigelse var i fjerde kvartal 2016 36.500 lavere end i andet kvartal 2010, hvor både den kommunale beskæftigelse og den samlede offentlige beskæftigelse var på sit højeste niveau nogensinde. Samtidig var den kommunale beskæftigelse i fjerde kvartal 2016 på det laveste niveau i den periode, som statistikken dækker - dvs. fra og med første kvartal 2008. Alle tallene er beregnet på grundlag af betalte timer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kommuner, sæsonkorrigeret

Samtidig laveste kommunale beskæftigelse siden strukturreformen

Den tidligere offentlige beskæftigelsesstatistik viste en forholdsvis svag stigning i den kommunale beskæftigelse fra 2007 til 2008. Sammenholdes dette med den nuværende statistik, fremgår det, at den kommunale beskæftigelse i fjerde kvartal 2016 var på det laveste niveau siden strukturreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007.

33.100 færre offentligt beskæftigede siden andet kvartal 2010

Den samlede offentlige beskæftigelse, dvs. beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service, faldt fra tredje til fjerde kvartal 2016 med 900 beskæftigede omregnet til fuld tid. Det er et fald på 0,1 pct. Den offentlige beskæftigelse var i fjerde kvartal 2016 33.100 lavere end i andet kvartal 2010, hvor den offentlige beskæftigelse toppede.

Ændret medarbejdersammensætning i den offentlige beskæftigelse

20. februar 2017 offentliggjorde Danmarks Statistik en analyse af de offentligt ansattes højest fuldførte uddannelsesniveau i andet kvartal 2016 sammenlignet med andet kvartal 2010, hvor den samlede offentlige beskæftigelse toppede - se analysen Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående uddannelse.

Beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2016

 

3. kvt.

4. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

714071

713217

 

-0,1

-0,1

Staten

173937

173372

 

-0,3

-0,3

Regioner

120982

121617

 

0,3

0,5

Kommuner

417136

416164

 

-0,2

-0,2

Sociale kasser og fonde

2016

2065

 

1,2

2,4

Udviklingen på de største velfærdsområder siden andet kvartal 2010

Siden den offentlige beskæftigelse toppede i andet kvartal 2010 har de to største velfærdsområder social beskyttelse og sundhedsvæsen udviklet sig meget forskelligt. Inden for social beskyttelse har der været et fald på 24.900 beskæftigede fra andet kvartal 2010 til fjerde kvartal 2016, mens sundhedsområdet er steget med 6.300 i samme periode.

Beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2016

 

3. kvt.

4. kvt.

 

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

714071

713217

 

-0,1

-0,1

Generelle offentlige tjenester

58699

58719

 

0,4

0,0

Forsvar

23647

23461

 

0,6

-0,8

Offentlig orden og sikkerhed

24157

24120

 

-0,7

-0,2

Økonomiske anliggender

23475

23505

 

0,7

0,1

Miljøbeskyttelse

3925

4045

 

-1,5

3,1

Boliger og offentlige faciliteter

2161

2139

 

1,1

-1,0

Sundhedsvæsen

182653

183045

 

0,2

0,2

Fritid, kultur og religion

25571

25327

 

-0,5

-1,0

Undervisning

140166

139495

 

-0,8

-0,5

Social beskyttelse

229603

229342

 

-0,1

-0,1

Uoplyst

14

19

 

..

..

Nyt fra Danmarks Statistik

13. marts 2017 - Nr. 106

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. juni 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres til statistikken med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer med henblik på opgørelsen på formål. Statistikken opgøres udover på formål (COFOG) også på delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation