Gå til sidens indhold

Godt kvartal for detailhandlen trods fald i december

Detailomsætningsindeks december 2016

Ændret 06. november 2017 kl. 08:06

Oplysningerne om detailomsætningsindekset er revideret som følge af, at en større virksomhed, der indberetter til statistikken, har ændret sine tal tilbage fra januar 2015 til september 2017. Datamaterialet er derfor blevet rettet, og desuden er enkelte øvrige indberetninger, som er indkommet for sent, medtaget i den reviderede opgørelse. Tallene i denne offentliggørelse er derfor ikke længere aktuelle. Revisionerne har betydet beskedne ændringerne i pct. fra måned til måned, og at niveauet samlet set er en anelse højere end tidligere offentliggjorte tal. De reviderede tal inden for alle varegrupper kan ses på DETA11 og DETA21 i Statistikbanken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Detailhandlen i december faldt 1,1 pct. i forhold til november, men endte på samme niveau som i december 2015. I fjerde kvartal steg detailhandlen dog samlet med 0,6 pct. i forhold til tredje kvartal. Fra november til december faldt detailhandlen fødevarer og andre dagligvarer med 0,5 pct., beklædning mv. faldt med 5,0 pct., mens andre forbrugsvarer faldt med 0,8 pct. Tallene er korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Detailhandlen steg i fjerde kvartal

I fjerde kvartal steg den samlede detailhandel 0,6 pct. Varegruppen beklædning mv. steg med 3,2 pct., mens fødevarer og andre dagligvarer faldt med 0,6 pct. Varegruppen andre forbrugsvarer, som indeholder fx husholdnings- og fritidsudstyr, steg 1,3 pct. Denne gruppe indeholder også branchegrupperne med nethandel, hvor branchegruppen detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet er størst og udgør 15,4 pct. af den samlede nethandel. Nethandlen udgjorde i december 6,9 pct. af den samlede detailhandel.

Dankortomsætning og detailhandlen

Sammenhængen mellem detailomsætning og dankortomsætning er interessant, idet en stor del af detailhandlen foregår med dankort. Målt i faktiske tal var detailomsætningen i december uændret i forhold til samme måned i 2015. I denne periode steg dankortomsætningen 2,2 pct., fordelt på en fremgang på 1,4 pct. i de fysiske butikker og en fremgang på 6,8 pct. i online-handlen (Kilde: Nets). Online-handlen med dankort omfatter mere end detailhandel fx køb af rejser og billetter, derfor ses en stigning i detailomsætningsindeksets nethandel på 15,2 pct. i samme periode.

Detailhandelens konjunkturindikator viser forsat positiv trend

Konjunkturindikatoren for detailhandelen viste samme niveau for december 2016 som december 2015. Hvis detailhandlen følger udviklingen i indikatoren, er der positive udsigter for omsætningen i de kommende måneder (se også Nyt fra Danmarks Statistik 2017:3).

Revision af foregående måneder

Med denne offentliggørelse revideres væksten i detailomsætningsindekset for oktober med minus 0,2 procentpoint og for november med minus 0,3 procentpoint. Tallene for november og december i denne offentliggørelse er foreløbige.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

 

2016

 

2016

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.*

Dec.*

 

Juli-sept.

Okt.-dec.*

 

indeks 2010 = 100

Detailhandel i alt

97,3

97,3

96,8

96,8

97,4

98,0

97,9

96,9

 

97,0

97,6

Fødevarer og andre dagligvarer

95,8

95,7

95,3

94,8

95,2

95,0

94,5

94,0

 

95,1

94,5

Beklædning mv.

92,2

91,7

89,3

88,6

89,1

93,8

93,1

88,5

 

89,0

91,8

Andre forbrugsvarer

100,0

100,3

100,1

100,8

101,6

102,1

102,5

101,7

 

100,8

102,1

 

procentvis ændring i forhold til foregående måned / tre måneder

Detailhandel i alt

0,2

0,1

-0,6

0,0

0,6

0,7

-0,1

-1,1

 

-0,3

0,6

Fødevarer og andre dagligvarer

0,6

-0,1

-0,4

-0,6

0,4

-0,1

-0,6

-0,5

 

-0,5

-0,6

Beklædning mv.

1,0

-0,6

-2,6

-0,7

0,5

5,3

-0,7

-5,0

 

-3,0

3,2

Andre forbrugsvarer

-0,5

0,3

-0,3

0,7

0,8

0,4

0,4

-0,8

 

0,5

1,3

* Foreløbige tal.

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

 

2015

2016

 

2015

2016

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Sept.

Okt.

Nov.*

Dec.*

 

Okt.-dec.

Okt.-dec.*

 

indeks 2010 = 100

Detailhandel i alt

91,3

97,4

98,9

119,7

92,8

97,0

101,5

119,7

 

105,4

106,1

Fødevarer og andre dagligvarer

91,6

96,5

94,9

109,7

92,5

94,0

93,7

108,2

 

100,4

98,6

Beklædning mv.

85,3

99,3

89,7

126,6

81,2

100,0

95,6

124,2

 

105,2

106,6

Andre forbrugsvarer

92,4

97,9

105,3

128,2

95,8

99,3

110,8

130,3

 

110,4

113,5

 

procentvis ændring i forhold til samme måned / tre måneder året før

Detailhandel i alt

2,2

2,5

1,0

-0,1

1,6

-0,5

2,6

0,0

 

1,0

0,7

Fødevarer og andre dagligvarer

1,5

2,0

-0,1

1,6

1,0

-2,6

-1,2

-1,4

 

1,2

-1,7

Beklædning mv.

9,3

9,2

1,9

-2,8

-4,8

0,7

6,6

-1,9

 

2,1

1,3

Andre forbrugsvarer

1,4

1,5

1,9

-1,0

3,7

1,4

5,2

1,7

 

0,6

2,7

* Foreløbige tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. januar 2017 - Nr. 22

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. februar 2017

Kontakt

Kilder og metode

Detailsalget er et mængdeindeks korrigeret for prisudvikling, normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Varegruppernes vægt i indekset var: fødevarer og andre dagligvarer 44,4 pct., beklædning mv. 8,2 pct., andre forbrugsvarer 47,4 pct. for 2021. Stikprøve, beregningsmetoder m.m. er beskrevet i statistikdokumentationen. Se også emnesiden detailomsætningsindeks.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation