Gå til sidens indhold

Virksomhedernes e-salg stiger støt

It-anvendelse i virksomheder 2016

E-salg udgør en støt stigende andel af omsætningen i virksomheder med mindst ti ansatte. I 2012 var andelen 16. pct., og i 2015 steg den til 23 pct. Størstedelen kommer fra EDI-salg, som udgør 16 pct. af den samlede omsætning, mens web-salg genererer 7 pct. I begge tilfælde er bidraget til virksomhedernes samlede omsætning dog steget de seneste år, hvor EDI-salg bidrog med 14 pct. og web-salg med 5 pct. i 2014. EDI-salg er fra ordrer afgivet automatisk fra virksomhed til virksomhed via system-til-system løsninger, mens web-salg er fra ordrer afgivet af private og virksomheder via hjemmesider eller apps.

E-salgets andel af den samlede omsætning blandt virksomheder med mindst ti ansatte

EDI-salget er størst i industri, engroshandel og blandt store virksomheder

EDI-salg er især stort inden for industrien, hvor 22 pct. af omsætningen i 2015 kom fra ordrer afgivet via EDI. Også inden for handel og transport mv. bidrog EDI-salget relativt meget til omsætningen (18 pct.), især inden for branchegrupperne engroshandel (24 pct.) og transport (19 pct.). Set på tværs af brancher lå 98 pct. af den samlede EDI-omsætning i 2015 inden for industri samt handel og transport mv.

EDI-salget er ligeledes karakteriseret ved primært at ligge i de større virksomheder. For virksomheder med mindst 100 ansatte udgjorde EDI-salget 19 pct. af den samlede omsætning, og disse virksomheder stod for 78 pct. af den samlede EDI-omsætning i 2015.

Web-salget fylder mest inden for handel og transport mv.

Web-salget bidrager mest til omsætningen inden for brancherne handel og transport mv. I 2015 kom 10 pct. af den samlede omsætning her fra ordrer afgivet via hjemmesider eller apps. Inden for handel og transport mv. er det især inden for branchegrupperne engroshandel (11 pct.) samt hoteller og restauranter (14 pct.), at web-salget bidrager mest til omsætningen. Inden for detailhandlen er andelen 9 pct., hvilket bl.a. afspejler en forholdsvist lav web-salgsandel inden for supermarkeder og varehuse mv. samt specialbutikker med fødevarer, hvor en stor del af detailhandlens samlede omsætning ligger.

Størrelsesmæssigt er der ikke så stor forskel på web-salgets andel i mindre virksomheder over for større virksomheder, som det er tilfældet for EDI-salget. 68 pct. af den samlede web-omsætning i 2015 lå dog i virksomheder med mindst 100 ansatte.

E-salgets andel af den samlede omsætning inden for branche- og størrelsesgrupper. 2015

Hver fjerde virksomhed har web-salg

Næsten hver fjerde virksomhed med mindst ti ansatte har omsætning fra web-salg. For mange af disse virksomheder er det imidlertid en forholdsvis lille andel af omsætningen, der kan henføres til ordrer afgivet via hjemmesider eller apps. Det gælder for 44 pct. af dem, at mindre end 10 pct. af omsætningen kommer fra web-salg, mens hver femte får mere end halvdelen af omsætningen herfra.

EDI-salg er mindre udbredt og findes kun i hver tiende virksomhed. Blandt disse virksomheder er det imidlertid mere almindeligt end for web-salg, at EDI-ordrer genererer mere end halvdelen af omsætningen.

E-salg i virksomheder med mindst ti ansatte. 2015

 

I alt

Branche

 

Antal ansatte

 

 

Industri

Bygge
og
anlæg

Handel og
transport mv.

Info.
og
komm.

Erhvervs-service mv.

 

10-19

20-49

50-99

100+

 

pct. af virksomheder

Virksomheder med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- web-salg

23

13

7

37

26

14

 

21

23

25

34

- EDI-salg

10

13

2

15

4

2

 

6

9

16

27

 

pct. af virksomheder med web-salg

Andel af samlet omsætning fra web-salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- under 10 pct.

44

56

54

44

47

29

 

45

45

38

44

- over 50 pct.

20

8

0

19

33

36

 

21

19

18

19

 

pct. af virksomheder med EDI-salg

Andel af samlet omsætning fra EDI-salg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- under 10 pct.

21

17

26

24

25

11

 

24

22

16

20

- over 50 pct.

34

31

23

36

33

40

 

28

40

32

36

Nyt fra Danmarks Statistik

1. september 2016 - Nr. 368

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. september 2017

Kontakt

Kilder og metode

It-anvendelse i virksomheder er en årlig opgørelse af danske virksomheders brug af it. Statistikken opgør udbredelse og anvendelse af it, herunder brug af it-teknologier og elektronisk handel. Stikprøven består af ca. 4.000 virksomheder og dækker virksomheder i de private, ikke-finansielle byerhverv med mindst ti fuldtidsansatte.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation