Gå til sidens indhold

Fortsat færre indbrud i beboelser

Kriminalitet (kvt.) 3. kvt. 2016

For andet kvartal i træk er der færre anmeldte indbrud i beboelser, når der er korrigeret for sæsonudsving. I årets tredje kvartal var der 7.646 indbrud i beboelser, svarende til et fald på 5 pct. i forhold til andet kvartal. Indbrud i beboelser udgør halvdelen af de samlede indbrud, som var på 14.654. Den anden halvdel udgøres af indbrud i forretning, virksomhed mv. og indbrud i ubeboede bebyggelser, som begge to steg i samme periode. Samlet set var der derfor kun 2 pct. færre indbrud end sidste kvartal.

Anmeldte indbrud i beboelser, sæsonkorrigeretAnmeldt vold, sæsonkorrigeret

Lille stigning i anmeldt vold

Antallet af anmeldelser om vold har været stigende siden tredje kvartal 2015, og stiger også i tredje kvartal med 2 pct. Vold omfatter blandt andet vold og lignende mod offentlig myndighed, som de seneste kvartaler har været stærkt stigende, men som nu er faldet 2 pct. i forhold til sidste kvartal. Derimod ses der stigninger i både vold mod privatperson og trusler. Stigningen i vold og lignende mod offentlig myndighed i de tidligere kvartaler kan skyldes administrative ændringer, se mere herom i Nyt fra Danmarks Statistik nr. 350.

Færre straffelovsforbrydelser

Der blev i alt anmeldt 96.245 straffelovsforbrydelser i tredje kvartal, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er et fald på 1 pct. i forhold til kvartalet før.

Anmeldte straffelovsforbrydelser, sæsonkorrigeret. Ændring 2. kvt. - 3. kvt. 2016

Anmeldte straffelovsforbrydelser, sæsonkorrigeret

 

2014

2015

2016

Ændring
2. kvt. 2016

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

- 3. kvt. 2016

 

antal

pct.

Anmeldte straffelovsforbrydelser i alt

96522

93852

93259

91935

95415

95955

96742

96245

-0,5

Seksualforbrydelser i alt

587

613

595

700

718

740

1242

849

-31,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voldtægt mv.1

93

84

78

103

154

148

205

189

-7,8

Blufærdighedskrænkelse

335

339

320

341

420

403

444

526

18,5

Voldsforbrydelser i alt

4080

4098

4094

4112

4661

5023

5407

5511

1,9

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vold o.l. mod offentlig myndighed1

898

773

858

820

1108

1167

1388

1365

-1,7

Vold mod privatperson

2228

2224

2205

2279

2491

2660

2759

2777

0,7

Trusler1

730

817

812

825

863

864

1032

1095

6,1

Ejendomsforbrydelser i alt

89816

87105

86446

85371

88102

88431

87709

87899

0,2

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbrud i alt

16376

15324

15840

15665

15860

16307

14897

14654

-1,6

Indbrud i forretning, virksomhed mv.

4386

4204

4236

4239

3973

3962

3567

3645

2,2

Indbrud i beboelser

8495

8000

8087

8214

8565

8967

8029

7646

-4,8

Indbrud i ubeboede bebyggelser

3495

3120

3517

3212

3322

3378

3301

3363

1,9

Tyveri i alt

39269

36295

36192

36084

36845

36479

36629

35763

-2,4

Tyveri fra bil, båd mv.

5713

5602

5350

5137

5305

4935

5035

4963

-1,4

Butikstyverier mv.

5092

4469

4567

4769

4725

4934

4901

4585

-6,4

Andre tyverier

28464

26224

26275

26178

26815

26609

26693

26215

-1,8

Lomme og tasketyveri

9955

9181

9067

9463

10290

10857

11236

11065

-1,5

Tyveri, tricktyveri i beboelse1

330

242

176

246

237

174

204

253

24,0

Tyveri/brugstyveri af køretøj

2192

2111

2034

2143

2147

2174

2266

2217

-2,2

Røveri

546

479

523

501

503

535

542

575

6,1

Hærværk

6193

6047

5845

6212

6112

5967

6156

6163

0,1

Andre forbrydelser i alt1

2038

2036

2124

1752

1935

1761

2384

1986

-16,7

1 Denne type overtrædelser har ikke sæson, derfor er der her undtagelsesvis medtaget faktiske tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. oktober 2016 - Nr. 435

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. januar 2017

Kontakt

Statistik­dokumentation