Gå til sidens indhold

AKU-ledigheden er steget i løbet af 2016

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 3. kvt. 2016

I tredje kvartal 2016 var der 189.000 AKU-ledige i alderen 15-64 år, korrigeret for sæsonudsving. Dette er en stigning på 3.000 personer siden andet kvartal 2016 og på 12.000 personer siden første kvartal 2016, hvor ledigheden var på det laveste niveau siden 2009. Ledigheden toppede i andet kvartal 2012, og siden da er det først i 2016, at den er steget to kvartaler i træk.

AKU-ledigheden, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Flere AKU-ledige der ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp

AKU-ledigheden ligger generelt højere end den registerbaserede bruttoledighed pga. definitoriske forskelle. Trods deres forskellige niveauer har de udviklet sig nogenlunde ensartet indtil 2016. I 2016 har bruttoledigheden i modsætning til AKU-ledigheden haft en nedadgående tendens. Antallet af de AKU-ledige, der samtidig er bruttoledige, er stort set faldet i takt med bruttoledigheden. Stigningen i den samlede AKU-ledighed udgøres således af studerende og øvrige AKU-ledige - dvs. ledige, der ikke modtager offentlige ydelser i form af dagpenge og kontanthjælp i forbindelse med deres ledighed.

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus. 3. kvt. 2016

 

Ikke-sæsonkorrigerede tal

Sæsonkorrigerede tal

 

Antal

Usikkerhed

Antal

2. kvt. 2016

 

 

 

 

- 3. kvt. 2016

 

1.000 personer

15-64-årige i alt

3669

...

...

I arbejdsstyrken

2952

±20

2938

-3

Beskæftigede i alt

2761

±21

2749

-5

Heltid

2052

±23

Deltid

709

±22

...

AKU-ledige

191

±12

189

3

Dagpenge/kontanthjælp

66

±6

Aktiverede

7

±3

Studerende

52

±7

Øvrige AKU-ledige

66

±9

Uden for arbejdsstyrken

717

±20

732

5

Anm.: Databrud i 1. kvt. 2016 (se notatet Databrud i AKU fra 2016).

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

I 2016 er der sket en række ændringer i udarbejdelsen af Arbejdskraftundersøgelsen. Dataindsamlingen varetages af en ny organisation, hvilket har foranlediget en væsentlig lavere svarprocent end tidligere. Svarprocenten var dog højere i andet og tredje kvartal end i første kvartal 2016. Samtidig er der i 2016 åbnet for indberetning via web-skema. Ændringerne er beskrevet uddybende i notatet Databrud i AKU fra 2016, hvor der redegøres for, at ændringerne betyder, at der imellem 2015 og 2016 er databrud for de fleste variable vedrørende arbejdsmarkedstilknytning. Derfor rummer denne udgivelse blot tal fra 2016. Udviklingen i 2016 kan være behæftet med større usikkerhed end normalt pga. den lave svarprocent.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. november 2016 - Nr. 486

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. februar 2017

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation