Gå til sidens indhold

82.000 flere af ikke-vestlig herkomst i Danmark

Befolkningsfremskrivninger 2016-2060

Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning opjusterer antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere med knap 82.000 personer i 2060 i forhold til fremskrivningen fra sidste år. Det skyldes primært den store indvandring af flygtninge og familiesammenførte sidste år, og at det forventes, at flere vil få asyl og familiesammenføres i de kommende år. Forskellen mellem denne og sidste års fremskrivning er størst for 2023, hvor der er 83.000 flere af ikke-vestlig herkomst ifølge den nye fremskrivning.

Befolkningsfremskrivning 2015 og 2016 efter herkomst

Større andel af indvandrere og efterkommere

I 2060 forventes der at være 507.000 ikke-vestlige indvandrere og 342.000 ikke-vestlige efterkommere i befolkningen, og til sammen forventes de at udgøre 13 pct. af den samlede befolkning på 6.483.000 personer. I dag udgør personer af ikke-vestlig herkomst 8 pct. af befolkningen. Vestlige indvandrere og efterkommere forventes at udgøre 465.000 personer eller 7 pct. af befolkningen i 2060 mod 4 pct. i dag. Samlet er det en stigning i antallet af personer af ikke-vestlig herkomst på 88 pct. frem mod 2060, mens personer af vestlig herkomst stiger med 85 pct.

Fire gange så mange over 90 år i 2060

I 2060 forventes der at være 178.000 personer over 90 år og heraf 7.200 over 100 år. Det er hhv. fire gange og syv gange så mange, som der er i dag. Aldersgruppen af de 65-89-årige forventes også at vokse og være 39 pct. større end i dag, mens antallet af de 40-64-årige forventes at være 3 pct. mindre end i dag. Befolkningen som helhed forventes at være 14 pct. større, end den er i dag.

Befolkningen efter alder

Bedre fordeling af befolkningstilvækst

Den forventede store indvandring af flygtninge i 2016 og 2017 er i fremskrivningen fordelt på landsdele og kommuner efter de kvoter, der er udmeldt af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for 2016. Det betyder, at langt flere kommuner i denne fremskrivning forventes at vokse i indbyggertal i de kommende år end tidligere. Kun ti kommuner fremskrives med et faldende folketal i løbet af 2016 og 2017. Lolland, Bornholm og Lemvig forventes at tabe omkring hhv. 300, 150 og 100 indbyggere i løbet af i år, mens de øvrige syv kommuner forventes at tabe færre end 100 indbyggere.

Befolkningstilvækst 2016-2026 for landsdele

Fremskrivningen kan ændre sig

Befolkningsfremskrivningen bygger på forudsætninger om dødsfald, fødsler, indvandringer til Danmark og udvandringer fra Danmark samt til- og fraflytninger mellem landsdele og kommuner. Fremskrivningen er ikke en forudsigelse af, hvordan Danmarks befolkning faktisk vil se ud i fremtiden. Forudsætningerne for fremskrivningen kan ændre sig, og dette vil ændre resultatet. Særligt den regionale fremskrivning kan påvirkes af lokalpolitiske tiltag.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. maj 2016 - Nr. 215

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2017

Kontakt

Kilder og metode

Fremskrivningens resultater skal tages med forbehold, da størrelsen på de faktorer, der indgår i beregningerne ændres over tid. Fx kan politiske beslutninger omkring indvandring ændre fremskrivningen væsentligt på nationalt niveau ligesom større nybyggerier kan påvirke fremskrivningen på kommunalt niveau. Se mere i www.dreammodel.dk samt på emnesiden www.dst.dk/emner/befolkningsfremskrivning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation