Gå til sidens indhold

Stigning i arbejdsstyrken

Arbejdskraftundersøgelsen (år) 2015

Ændret 01. marts 2016 kl. 08:59

Der er desværre konstateret fejl i opgørelsen. De reviderede tal er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

For andet år i træk steg antallet af personer i arbejdsstyrken. I 2015 var 2.861.000 personer i alderen 15-64 år enten beskæftigede eller AKU-ledige, hvilket er 28.000 flere end i 2014. Stigningen i arbejdsstyrken kommer som følge af, at beskæftigelsen er steget med 39.000 personer, mens ledigheden er faldet med 11.000 personer siden 2014. Denne udvikling indebærer, at arbejdsstyrken i 2015 næsten er oppe på samme niveau som i 2011, hvor den udgjorde 2.866.000 personer. Dog er sammensætningen af arbejdsstyrken noget anderledes, idet der er flere beskæftigede og færre ledige i 2015 end i 2011.

Arbejdsstyrken. 15-64-årige

Flest ledige søger heltidsjob

I 2015 var 180.000 personer AKU-ledige, hvilket er et fald på 11.000 i forhold til året før. Det svarer til en ledighedsprocent på 6,3 pct. Af disse søgte 137.000 personer eller 76 pct. heltidsjob, og de resterende 44.000 AKU-ledige søgte deltidsjob. AKU-ledige er personer, der er uden beskæftigelse, og som aktivt søger og kan starte på et arbejde.

Tilknytning til arbejdsmarkedet

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

1.000 personer

15-64-årige

3608

3618

3620

3615

3613

3616

3628

3645

I arbejdsstyrken

2911

2904

2874

2866

2842

2826

2833

2861

Beskæftigede

2810

2727

2656

2645

2623

2624

2641

2680

Heltid

2150

2048

1984

1987

1977

1983

1996

2022

Deltid

660

679

672

658

646

640

646

658

AKU-ledige

101

177

218

221

218

202

191

180

Søger heltid

73

135

165

164

162

150

142

137

Søger deltid

29

42

53

56

56

52

50

44

Uden for arbejdsstyrken

697

714

747

749

771

791

795

785

Ønsker arbejde

135

149

161

189

178

182

203

176

Ønsker ikke arbejde

562

566

585

560

594

609

592

609

Hvem er de AKU-ledige?

Nedenstående diagram illustrerer sammenhængen mellem den registerbaserede bruttoledighed og AKU-ledigheden. En sammenkobling af de to kilder viser, at der i 2015 var 114.000 personer i AKU, der var registrerede som jobklare dagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere og 24.000 jobklare aktiverede i den erhvervsaktive alder. Af de personer i AKU, der ikke var registrerede som ledige i den registerbaserede bruttoledighed, var 624.000 personer studerende. Den resterende del af befolkningen i alderen 15-64 år bestod af 2.883.000 personer, hvoraf 2.366.000 var beskæftigede, og 518.000 var ikke-beskæftigede. De fleste af disse ikke-beskæftigede var enten førtidspensionister, efterlønsmodtagere, langtidssyge eller personer, der opfattede sig som arbejdsløse.

De grønne bokse i bunden af diagrammet udgør sammenlagt de 180.000 personer, der i 2015 opfyldte kriterierne for at være AKU-ledige, dvs. at de ikke var beskæftigede, at de aktivt havde søgt arbejde, og at de havde mulighed for at påbegynde et nyt arbejde. Af disse modtog 76.000 personer dagpenge eller kontanthjælp i den uge, de blev spurgt til, og 12.000 personer var i aktivering. Derudover var der 35.000 AKU-ledige, der også var studerende, og de resterende 58.000 AKU-ledige var hverken registreret ledige eller studerende. Dette indebar at cirka halvdelen af de AKU-ledige i 2015 ikke indgik i bruttoledigheden.

Afgrænsning af AKU-ledigheden. 2015

Nyt fra Danmarks Statistik

18. februar 2016 - Nr. 76

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. februar 2017

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdskraftundersøgelsen benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Under-søgelsen er sammenlignelig med tilsvarende undersøgelser fra andre EU-lande offentliggjort af Eurostat. Resultater herfra ses på www.dst.dk/aku-eurostat.
Forskellen mellem arbejdskraftundersøgelsens ledighed (AKU-ledighed) og den registerbaserede ledigheds-statistik præsenteres kort i en video og beskrives desuden udførligt på www.dst.dk/ledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation