Gå til sidens indhold

Arbejdsstyrken stiger i andet kvartal

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 2. kvt. 2016

Fra første til andet kvartal 2016 er arbejdsstyrken steget med 20.000 personer i sæsonkorrigerede tal, hvilket svarer til en stigning på 0,7 pct. Således var den sæsonkorrigerede arbejdsstyrke i andet kvartal 2016 på 2.942.000 personer i alderen 15-64 år. Disse tal skal tages med et vist forbehold, da der er databrud i Arbejdskraftundersøgelsen i første kvartal (se Særlige forhold ved denne offentliggørelse). Arbejdsstyrken består af beskæftigede og ledige personer fra 15-64 år.

Arbejdsstyrken, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Lille stigning i beskæftigelsen

Godt halvdelen af stigningen i arbejdsstyrken skyldes en stigning i beskæftigelsen. Den er steget fra 2.745.000 personer i første kvartal til 2.756.000 i andet kvartal 2016 i sæsonkorrigerede tal. Denne stigning på 11.000 personer svarer til en stigning på 0,4 pct.

AKU-ledigheden er også steget

I samme periode er AKU-ledigheden steget med 9.000 personer i sæsonkorrigerede tal, således at der er 186.000 ledige i andet kvartal 2016. Dette er en forøgelse på 5,1 pct. mellem de to kvartaler.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

I 2016 er der sket en række ændringer i udarbejdelsen af Arbejdskraftundersøgelsen. Dataindsamlingen varetages af en ny organisation, og der har været indkøringsproblemer, som har betydet en væsentlig lavere svarprocent end tidligere. Svarprocenten har dog været stigende, således at den er højere i andet kvartal end i første. Samtidig er der i 2016 åbnet for indberetning via web-skema. Ændringerne er beskrevet uddybende i notatet Databrud i AKU fra 2016, hvor der redegøres for, at ændringerne betyder, at der imellem 2015 og 2016 er databrud for de fleste variable vedrørende arbejdsmarkedstilknytning. Derfor rummer denne udgivelse blot tal fra 2016. Udviklingen fra første til andet kvartal 2016 kan være behæftet med større usikkerhed end normalt, da svarprocenten fortsat er lav.

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus. 2. kvt. 2016

 

Ikke-sæsonkorrigerede tal

Sæsonkorrigerede tal

 

Antal

Usikkerhed

Antal

1. kvt. 2016

 

 

 

 

- 2. kvt. 2016

 

1.000 personer

15-64-årige i alt

3668

...

...

I arbejdsstyrken

2943

±20

2942

20

Beskæftigede i alt

2762

±21

2756

11

Heltid

2025

±24

Deltid

737

±22

...

AKU-ledige

181

±12

186

9

Dagpenge/kontanthjælp

69

±6

Aktiverede

15

±4

Studerende

44

±6

Øvrige AKU-ledige

53

±8

Uden for arbejdsstyrken

725

±20

726

-14

Anm.: Databrud i 1. kvt. 2016 (se notatet Databrud i AKU fra 2016).

Nyt fra Danmarks Statistik

24. august 2016 - Nr. 356

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. november 2016

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation