Gå til sidens indhold

Malkekobestanden er større end for et år siden

Kvægbestanden 30. juni 2016

Der var 572.000 malkekøer 30. juni 2016, hvilket er en stigning på 1,9 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dog ses et lille fald i antallet af malkekøer i forhold til tællingen i marts, hvilket er det første fald i antallet af malkekøer siden mælkekvoternes ophør 1. april 2015.

Malkekøer

Flere slagtninger end i starten af 2015

Slagtningerne af køer er i de første fem måneder af 2016 19 pct. højre end samme periode i 2015. Det betyder, at slagtningerne af køer er tilbage på mere normalt niveau end i 2015. Her slagtede landmændene færre køer for at opbygge deres bestand af malkekøer efter mælkekvoternes ophør - se i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/ani41. Samtidig er antallet af drægtige kvier (kommende køer) faldet med 6,8 pct. til 187.000 stk. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Økonomisk svære tider for mælkeproducenterne

Den stigende bestand af køer har medført en stigning i den leverede mængde mælk til mejerierne - se i Statistikbanken på www.statistikbanken.dk/ani71. Stigningen skyldes dels det større antal køer og dels, at den enkelte ko giver mere mælk. Mælkeprisen har været generelt faldende siden foråret 2014, hvor den nåede et rekordhøjt niveau. Den faldende pris betyder, at mange mælkeproducenter har det økonomisk svært - se Nyt fra Danmarks Statistik 2016:314, Regnskabsstatistik for landbrug 2015.

Stigning i bestanden af kvæg

Den samlede kvægbestand var 30.juni 2016 på 1.583.000 stk., hvilket er 1,0 pct. flere end samme tidspunkt i 2015. Denne stigning skyldtes flere malkekøer samt flere tyre, stude og kvier under et år.

Der var 265.000 tyre og stude samt 649.000 kvier, hvilket er en stigning på 3,5 pct. for handyrene og et fald på 0,3 pct. for kvierne. Antallet af dyr under et år er steget, mens antallet af de ældre dyr er faldet.

Læs mere om mælkekvoternes betydning for bestanden af malkekøer og dermed mælkeproduktion i Nyt fra Danmarks Statistik 2015:623, Animalsk produktion, udviklingen i mælkeproduktionen 3. kvt. 2015 og for hele EU på EUROSTAT´s hjemmeside.

Kvægbestanden

 

2015

2016

Ændring

 

30. juni

30. sept.

31. dec.

31. marts

30. juni

30. juni 2015
- 30. juni 2016

 

1.000 stk.

pct.

Kvæg i alt

1568

1574

1566

1578

1583

15

1,0

Tyre og stude

257

257

257

264

265

9

3,5

Under ½ år

123

127

121

122

129

6

4,7

½ år-1 år

86

87

98

100

91

5

5,3

1-2 år

35

32

28

32

34

-1

-3,5

2 år og over

11

12

10

10

11

0

-1,8

Kvier1

651

651

645

645

649

-2

-0,3

Under ½ år

161

165

162

163

169

8

5,1

½ år-1 år

153

151

157

161

157

4

2,8

1-2 år

281

279

274

272

273

-8

-2,8

2 år og over

56

56

52

49

50

-6

-11,3

Køer

661

666

664

668

669

8

1,3

Malkekøer

561

567

570

574

572

10

1,9

Ammekøer

99

99

94

94

97

-2

-2,1

Drægtige kvier

201

196

192

189

187

-14

-6,8

1-2 år

167

161

161

161

159

-8

-4,8

2 år og over

34

34

32

28

28

- 6

-16,6

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 30. juni 2016

 

Tyre og stude

Kvier2

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

265451

648970

571642

97260

1583323

Region Hovedstaden

5665

12269

9299

3648

30881

København og Nordsjælland1

3340

6051

3079

3151

15621

Landsdel Bornholm

2325

6218

6220

497

15260

Region Sjælland

18181

30997

19772

11788

80738

Region Syddanmark

92335

255515

237673

27244

612767

Landsdel Fyn

15023

37581

30605

6192

89401

Landsdel Sydjylland

77312

217934

207068

21052

523366

Region Midtjylland

89229

194817

169893

30843

484782

Landsdel Østjylland

26854

52592

39188

13171

131805

Landsdel Vestjylland

62375

142225

130705

17672

352977

Region Nordjylland

60041

155372

135005

23737

374155

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
2 Inkluderer drægtige kvier.

Nyt fra Danmarks Statistik

25. juli 2016 - Nr. 325

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. januar 2017

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation