Gå til sidens indhold

Antal indbrud når laveste niveau i 20 år

Kriminalitet (kvt.) 2. kvt. 2016

I andet kvartal blev der anmeldt 14.903 tilfælde af indbrud i alt, når der er korrigeret for sæsonudsving. Det er et fald på 9 pct. i forhold til første kvartal. Samtidig er det første gang, siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere anmeldte lovovertrædelser i 1995, at antallet er under 15.000. Indbrud i alt omfatter indbrud i forretning, virksomhed mv., indbrud i beboelser og indbrud i ubeboede bebyggelser. Siden første kvartal er indbrud i forretning, virksomhed mv. faldet 10 pct. Indbrud i beboelser faldt 11 pct., og indbrud i ubeboede bebyggelser faldt 3 pct. i perioden.

Anmeldte Indbrud, sæsonkorrigeretAnmeldt vold o.l. mod offentlig myndighed, sæsonkorrigeret

Mere anmeldt vold o.l. mod offentlig myndighed

Antallet af anmeldelser om vold mod offentlig myndighed har været stigende de seneste tre kvartaler og steg således 19 pct. fra første kvartal til andet. Stigningen skal sandsynligvis ses i sammenhæng med en ændring i Erstatningsnævnets praksis. Ændringen vedrører krav om politianmeldelse i sager, hvor plejepersonale mv. har været udsat for vold eller trusler, og hvor der kunne blive tale om erstatning i henhold til offererstatningsloven. Erstatningsnævnets nye praksis betyder, at der nu kun kan dispenseres fra kravet om politianmeldelse, såfremt helt konkrete og individuelle hensyn taler for det. Det må formodes, at denne ændring har medført, at en større andel af sager om vold mv. mod personer i offentlig tjeneste nu bliver politianmeldt. Vold mod offentlig myndighed omfatter polititjenestemænd og andre i offentlig tjeneste som fx plejepersonale, lærere, pædagoger, socialrådgivere og fængselsbetjente.

Flere straffelovsforbrydelser

Anmeldte straffelovsforbrydelser er steget fra 95.545 i første kvartal til 96.726 i andet, hvilket svarer til en stigning på 1 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Stigningen skyldes flere anmeldelser af seksualforbrydelser, voldsforbrydelser og andre straffelovsforbrydelser. Andre straffelovsforbrydelser omfatter bl.a. freds- og æreskrænkelser, forbrydelse i offentlig tjeneste og forbrydelse vedrørende penge og bevismateriale.

Anmeldte straffelovsforbrydelser, sæsonkorrigeret

 

2014

2015

2016

Ændring
1. kvt. 2016

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

- 2. kvt. 2016

 

antal

pct.

Anmeldte straffelovsforbrydelser i alt

96856

96538

93882

93240

91893

95441

96014

96726

0,7

Seksualforbrydelser i alt

660

584

608

592

713

712

732

1240

69,4

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voldtægt mv.1

110

93

84

78

103

154

148

205

38,5

Blufærdighedskrænkelse

415

330

333

312

361

413

394

431

9,1

Voldsforbrydelser i alt

4103

4080

4099

4084

4122

4661

5023

5393

7,4

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vold o.l. mod offentlig myndighed1

784

898

773

858

820

1108

1167

1388

18,9

Vold mod privatperson

2277

2230

2224

2203

2280

2493

2660

2756

3,6

Trusler1

864

730

817

812

825

863

864

1032

19,4

Ejendomsforbrydelser i alt

90349

89836

87140

86440

85306

88133

88498

87709

-0,9

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indbrud i alt

16896

16382

15334

15838

15631

15872

16330

14903

-8,7

Indbrud i forretning, virksomhed mv.

4262

4385

4193

4230

4259

3971

3949

3561

-9,8

Indbrud i beboelser

9171

8501

8016

8096

8163

8577

8997

8049

-10,5

Indbrud i ubeboede bebyggelser

3463

3496

3125

3512

3209

3324

3384

3294

-2,7

Tyveri i alt

41147

39243

36354

36253

35972

36823

36545

36721

0,5

Tyveri fra bil, båd mv.

5998

5714

5594

5345

5150

5304

4926

5031

2,1

Butikstyverier mv.

4982

5082

4517

4581

4704

4720

4986

4926

-1,2

Andre tyverier

30167

28448

26244

26327

26118

26799

26633

26763

0,5

Lomme og tasketyveri

9872

9951

9195

9110

9398

10290

10885

11300

3,8

Tyveri, tricktyveri i beboelse1

353

330

242

176

246

237

174

204

17,2

Tyveri/brugstyveri af køretøj

2046

2192

2115

2040

2132

2147

2179

2275

4,4

Røveri

549

546

480

519

504

503

536

537

0,3

Hærværk

5946

6196

6037

5827

6245

6114

5951

6132

3,0

Andre forbrydelser i alt1

1744

2038

2036

2124

1752

1935

1761

2384

35,4

1 Denne type overtrædelser har ikke sæson, derfor er der her undtagelsesvis medtaget faktiske tal.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. august 2016 - Nr. 350

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. oktober 2016

Kontakt

Statistik­dokumentation