Gå til sidens indhold

Kraftig stigning i beskæftigelsen

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 4. kvt. 2015

Ændret 01. marts 2016 kl. 08:59

Der er desværre konstateret fejl i opgørelsen. Tallet for beskæftigede (sæsonkorrigeret) i fjerde kvartal var angivet til 2.702.000, hvor det skulle have været 2.700.000. Alle revideringer er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Fra tredje til fjerde kvartal 2015 er beskæftigelsen steget kraftigt med 26.000 personer. Korrigeret for sæsonudsving var der således i fjerde kvartal 2.700.000 beskæftigede i alderen 15-64 år, hvilket svarer til 73,8 pct. af befolkningen i denne aldersgruppe.

Beskæftigelse i arbejdskraftundersøgelsen, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Uændret AKU-ledighed og stigning i arbejdsstyrken

Ledigheden er forblevet uændret mellem tredje og fjerde kvartal. Hermed er arbejdsstyrken ligesom beskæftigelsen steget med 26.000 i sæsonkorrigerede tal mellem tredje og fjerde kvartal 2015.

Fra ledighed til beskæftigelse

Danmarks Statistik har i samarbejde med Eurostat udviklet en ny metode til at opgøre de bruttobevægelser, der ifølge arbejdskraftundersøgelsen finder sted over en periode på et år. Denne opgørelse viser, at der er væsentlig flere ledige, som er blevet beskæftiget, end der er beskæftigede, der er blevet ledige fra fjerde kvartal 2014 til fjerde kvartal 2015. Dette har foranlediget den årlige stigning i beskæftigelsen. Samtidig viser opgørelsen en endnu større bevægelse af personer uden for arbejdsstyrken og ind i beskæftigelse, men bevægelsen har været nogenlunde lige så stor den anden vej.

Øget beskæftigelse hos mændene og de yngre

Fra fjerde kvartal 2014 til 2015 er beskæftigelsesfrekvensen steget med 0,9 procentpoint, mens ledighedsprocenten er faldet med 0,6 procentpoint for mændenes vedkommende. Til forskel herfra er der for kvindernes vedkommende stort set ingen ændringer i hverken beskæftigelsesfrekvens eller i ledighedsprocent. For de fleste aldersgrupper er beskæftigelsesfrekvensen steget samtidig med, at ledighedsprocenten er faldet. For de 45-54-årige er udviklingen dog omvendt, og for de 15-24-årige er beskæftigelsesfrekvensen så vel som ledighedsprocenten faldet.

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus. 4. kvt. 2015

 

Ikke-sæsonkorrigerede tal

Sæsonkorrigerede hovedtal

 

Antal

Usikkerhed

4. kvt. 2014
- 4. kvt. 2015

Antal

3. kvt. 2015
- 4. kvt. 2015

 

1.000 personer

15-64-årige i alt

3662

28

...

...

I arbejdsstyrken

2874

±19

22

2880

26

Beskæftigede i alt

2704

±20

31

2700

26

Heltid

2051

±22

29

Deltid

653

±19

2

...

AKU-ledige

171

±11

-8

180

0

Dagpenge/kontanthjælp

69

±6

1

Aktiverede

15

±4

0

Studerende

32

±4

-4

Øvrige AKU-ledige

55

±8

-5

Uden for arbejdsstyrken

787

±19

5

779

-18

Anm.: Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.
Ny opregningsmetode er indført fra 3. kvt. 2015.

Beskæftigelsesfrekvens og ledighedsprocent fordelt på køn og alder, ikke-sæsonkorrigeret. 4. kvt.

 

Beskæftigelsesfrekvens1

Ledighedsprocent2

 

2014

2015

2014

2015

 

pct.

15-64-årige i alt

73,5

73,8

6,3

5,9

Køn

 

 

 

 

Mænd

76,2

77,1

6,3

5,7

Kvinder

70,8

70,5

6,3

6,2

Alder

 

 

 

 

15-24 år

55,8

55,6

11,0

10,2

25-34 år

75,8

77,1

7,7

7,4

35-44 år

84,8

86,0

5,0

4,2

45-54 år

84,8

84,2

4,3

4,8

55-64 år

64,5

64,6

4,8

4,3

Anm.: Ny opregningsmetode er indført fra 3. kvt. 2015.
1 Beskæftigelsesfrekvensen er antal beskæftigede i forhold til antal personer i samme aldersgruppe i befolkningen.
2 Ledighedsprocenten er antal AKU-ledige i forhold til antal personer i arbejdsstyrken i samme aldersgruppe.

Nyt fra Danmarks Statistik

17. februar 2016 - Nr. 74

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. maj 2016

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation