Gå til sidens indhold

Flere fødsler for andet år i træk

Befolkningens udvikling 4. kvt. 2015

Fødselstallet er nu steget to år i træk, og 2013 er dermed fortsat året med det laveste antal fødte siden 1986. Dette hænger bl.a. sammen med, at kvinderne født i den mindste fødselsårgang - 1983 - blev 30 år og dermed havde den alder, hvor kvinder føder flest børn.

Fødte og døde

Stigning i fødselstallet på 4,6 pct.

I hele 2015 blev der født 58.205 børn, hvilket er 1.335 flere end året før. Stigningen ses i sidste halvdel af året, hvor der blev født 1.350 børn flere - en stigning på 4,6 pct. - i forhold til de sidste to kvartaler året før. I fjerde kvartal blev 14.660 børn født, hvilket er en stigning på 5,7 pct. i forhold til samme kvartal året før.

Flere døde

52.555 personer døde i 2015, hvilket er 1.215 - eller 2,4 pct. - flere end året før. Specielt i årets første fire måneder samt i oktober og november måned, lå årets antal døde højere sammenlignet med året før.

Ind- og udvandring

97.878 indvandrede og 48.940 udvandrede i 2015. Antallet af udvandrede er dog underestimeret med ca. 20 pct. af det samlede udvandringstal pga. forsinkede indberetninger.

Samlet folketal

Danmarks folketal er med det seneste kvartals bevægelser vokset til 5.707.251 personer. Det er en vækst på 47.536 personer eller 0,8 pct. i forhold til året før. Nettoindvandringen bidrager med langt størstedelen af tilvæksten, mens fødselsoverskuddet står for ca. 10 pct.

Flere og flere fejrer 100 års fødselsdag

Der er i dag fire gange så mange 100+ årige som for 30 år siden. 1. januar 2016 var der i alt 1.058 personer på 100 år og derover. Danmarks ældste kvinde var 110 år, og den ældste mand var 109 år på dette tidspunkt.

Befolkningen på 100+ år

Befolkningens udvikling

 

Fødte

Døde

Fødsels-
overskud

Ind-
vandringer

Ud-
vandringer

Netto-
indvandring

Befolknings-
tilvækst1

Folketal
ultimo
kvartalet

Året 2012

57916

52325

5591

71739

47988

23751

28734

5602628

Året 2013

55873

52471

3402

78259

48394

29865

32453

5627235

Året 2014

56870

51340

5530

86683

49218

37465

42370

5659715

Året 2015

58205

52555

5650

97878

48940

48938

54163

5707251

1. kvt. 2013

13572

15155

-1583

17326

9560

7766

6095

5605836

2. kvt. 2013

14186

12780

1406

14189

9964

4225

5443

5608784

3. kvt. 2013

14797

11989

2808

29389

14654

14735

17543

5623501

4. kvt. 2013

13289

12504

785

15884

9699

6185

6833

5627235

1. kvt. 2014

13523

13173

350

19592

9143

10449

10656

5634437

2. kvt. 2014

14142

12521

1621

15850

9522

6328

7877

5639719

3. kvt. 2014

15318

12577

2741

32642

15157

17485

20075

5655750

4. kvt. 2014

13875

13021

854

17205

10022

7183

7995

5659715

1. kvt. 2015

13511

14375

-864

22417

9395

13022

11869

5668743

2. kvt. 2015

14145

12713

1432

19461

9260

10201

11619

5678348

3. kvt. 2015

15889

12227

3662

35832

15261

20571

24143

5699220

4. kvt. 2015

14660

13199

1461

18704

9774

8930

10342

5707251

Anm. 1: Pga. forsinkede indberetninger er tallet for udvandringer undervurderet.
Anm. 2: Kvartalstallene summer ikke op til årets tal, da forsinkede indberetninger ikke når at komme med.

1 Befolkningstilvæksten er inklusive korrektioner.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. februar 2016 - Nr. 61

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. maj 2016

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation