Gå til sidens indhold

Fortsat flere malkekøer

Kvægbestanden 31. december 2015

Der var 570.000 malkekøer 31. december 2015, hvilket er en stigning på 4,3 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Mælkekvoternes ophør 1. april 2015 er den primære årsag til stigningen i antallet af malkekøer. Landmændene er i gang med at optimere deres produktion af mælk, da de nu kan producere frit uden risiko for at blive pålagt en afgift for at overskride en mælkekvote.

Antal malkekøer

Tilpasning af besætningerne efter mælkekvoters ophør

Tilpasning af besætningerne har betydet, at der bliver leveret mere mælk til mejerierne, se www.statistikbanken.dk/ani71, og slagtet færre køer i 2015 end 2014, se www.statistikbanken.dk/ani41. Læs mere om mælkekvoternes betydning for bestanden af malkekøer og dermed mælkeproduktion i Nyt fra Danmarks Statistik 2015:623 og for hele EU på EUROSTAT´s hjemmeside.

Stigning i bestand af kvæg

Den samlede kvægbestand var 1.566.000 stk. 31. december 2015, hvilket er 0,9 pct. flere end samme tidspunkt i 2014. Denne stigning i bestanden skyldtes flere malkekøer, samt flere kalve (tyre og stude samt kvier under ½ år).

Der var 257.000 tyre og stude samt 645.000 kvier, hvilket er et fald på 0,3 pct. for handyrene og 1,1 pct. for kvierne. Antallet af kalve under ½ år er steget for begge køn, mens antallet af tyre og stude samt kvier over ½ år og ældre er faldet.

Antal ammekøer det laveste siden 1990

Den samlede bestand af køer var på 664.000, hvilket er en stigning på 3,2 pct. i forhold til december 2014. Stigningen skyldtes udelukkende flere malkekøer, da ammekøerne faldt med 2,7 pct. til 94.000, som er det laveste siden 1990, se www.statistikbanken.dk/hdyr1.

Antallet af drægtige kvier (kommende køer) steg med 0,5 pct. til 192.000, hvilket skyldes en stigning i drægtige kvier på 1-2 år, mens der var et fald i de drægtige kvier på 2 år og over.

Kvægbestanden

 

2014

2015

Ændring

 

31. dec.

31. mar.

30. juni

30. sept.

31. dec.

31. dec. 2014
- 31. dec. 2015

 

1.000 stk.

pct.

Kvæg i alt

1553

1549

1568

1574

1566

13

0,9

Tyre og stude

258

256

257

257

257

-1

-0,3

Under ½ år

115

115

123

127

121

7

5,8

½ år-1 år

101

98

86

87

98

-4

-3,5

1-2 år

31

33

35

32

28

-3

-9,6

2 år og over

11

11

11

12

10

-1

-7,4

Kvier1

652

648

651

651

645

-7

-1,1

Under ½ år

158

155

161

165

162

5

2,9

½ år-1 år

160

160

153

151

157

-3

-2,1

1-2 år

276

277

281

279

274

-2

-0,6

2 år og over

58

56

56

56

52

-7

-11,1

Køer

643

645

661

666

664

21

3,2

Malkekøer

547

549

561

567

570

23

4,3

Ammekøer

96

96

99

99

94

-3

-2,7

Drægtige kvier

192

197

201

196

192

1

0,5

1-2 år

156

163

167

161

161

5

3,4

2 år og over

36

34

34

34

32

-4

-12,0

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 31. december 2015

 

Tyre og stude

Kvier2

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

257194

645137

570400

93763

1566494

Region Hovedstaden

5172

12078

9262

3576

30088

København og Nordsjælland1

3043

5766

3162

3053

15024

Landsdel Bornholm

2129

6312

6100

523

15064

Region Sjælland

17608

30865

20088

11343

79904

Region Syddanmark

87839

254736

236886

26097

605558

Landsdel Fyn

14431

37323

31701

5720

89175

Landsdel Sydjylland

73408

217413

205185

20377

516383

Region Midtjylland

88273

192789

168979

29917

479958

Landsdel Østjylland

26324

52269

39125

12901

130619

Landsdel Vestjylland

61949

140520

129854

17016

349339

Region Nordjylland

58302

154669

135185

22830

370986

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
2 Inkluderer drægtige kvier.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. januar 2016 - Nr. 35

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. juli 2016

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation