Gå til sidens indhold

Bruttoledigheden falder fortsat

Arbejdsløsheden (md.) februar 2016

Fra januar til februar faldt bruttoledigheden med 1.700 fuldtidspersoner til 114.600 i februar. Det svarer til en bruttoledighedsprocent på 4,3 pct., hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til januar 2016 og december 2015. Ledighedsprocenten er beregnet i forhold til den registerbaserede opgørelse af arbejdsstyrken. De ledighedstal, der omtales i teksten, er korrigeret for normale sæsonudsving, hvis intet andet er nævnt.

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

Færre nettoledige og lidt flere aktiverede ledige

Sidste måneds problemer, der medførte at de kommunale it-leverandører ikke kunne indberette retvisende aktiveringsoplysninger for en række jobcentre til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, er overstået. Dermed er det igen muligt at opdele bruttoledigheden i nettoledighed og aktivering. I afrundede tal faldt nettoledigheden med 2.300 fuldtidspersoner til 93.200 fra januar til februar, mens antallet af aktiverede ledige omvendt steg med 600 fuldtidspersoner til 21.400.

AKU-ledigheden ligger på 175.000

Korrigeret for sæsonudsving var der 175.000 AKU-ledige i alderen 15-74 år i februar, hvilket svarer til 5,8 pct. af arbejdstyrken, når den opgøres ifølge AKU. Månedstal i AKU opgøres som tre måneders glidende gennemsnit, og AKU kan derfor ikke bruges til at belyse udviklingen fra måned til måned. Aktuelle tal kan sammenlignes med tal, der ligger mindst tre måneder tilbage.

Større fald i bruttoledigheden end i AKU-ledigheden

Mens bruttoledigheden støt er faldet det seneste år, har AKU-ledigheden været mere svingende. I forhold til november 2015 er den sæsonkorrigerede AKU-ledighed faldet med 5.000 personer, mens den sæsonkorrigerede bruttoledighed er faldet med 5.900 fuldtidspersoner i samme periode. I ikke-sæsonkorrigerede tal er AKU-ledigheden i løbet af det seneste år faldet med 6.000 personer, mens bruttoledigheden er faldet med 15.100 personer.

Såvel mændenes som kvindernes bruttoledighed falder

Fra januar til februar faldt bruttoledigheden for mænd med 1.000 fuldtidspersoner, mens kvinders bruttoledighed faldt med 600. Samtidig faldt bruttoledighedsprocenten for mændene med 0,1 procentpoint, mens kvindernes bruttoledighedsprocent var uændret fra januar til februar.

Ledighedsfald for de 25-59-årige

For de yngste (16-24-årige) og for de ældste (60-64-årige) var ledighedsprocenten uændret fra januar til februar, mens den faldt med 0,1 procentpoint for de midterste fire aldersgrupper. Herefter er ledighedsprocenten fortsat lavest for de 16-24-årige med 2,8 pct. og højest for de 25-29-årige med 7,4 pct.

Størst ledighedsfald på Bornholm

Fra januar til februar faldt bruttoledigheden for samtlige landsdele. Målt på ledighedsprocenten faldt ledigheden klart mest på Bornholm med 0,3 procentpoint til 5,0 pct. I samtlige øvrige landsdele var ledighedsprocenten enten uændret eller også faldt den med 0,1 procentpoint fra januar til februar. Bruttoledigheden er herefter ikke længere højest på Bornholm men derimod på Fyn, hvor bruttoledigheden er 5,2 pct. Modsat er den fortsat lavest i Nordsjælland med 3,2 pct.

Ledighedsbegreberne

Bruttoledigheden er omregnet til fuldtid og dækker aldersgruppen 16-64 år, mens AKU-ledigheden opgøres i antal personer og omfatter 15-74-årige. AKU-tallet er baseret på den interviewbaserede arbejdskraftundersøgelse og har de senere år været på et højere niveau end de registerbaserede tal for ledigheden. Dette skyldes forskelle i definitioner og opgørelsesmetoder. Bl.a. inkluderer AKU-ledigheden (modsat bruttoledigheden) studerende, som søger job ved siden af studierne. AKU er særligt velegnet til internationale sammenligninger, da undersøgelsen laves på samme måde i alle lande i EU og en række andre lande.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Kun de mest aggregerede AKU-tal kan offentliggøres

På grund af fortsatte indkøringsproblemer med ny dataindsamler på AKU, kan AKU-tallene stadig ikke offentliggøres på samme detaljeringsniveau som tidligere.

Bruttoledige fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele

 

Sæsonkorrigerede tal

Ikke-sæsonkorrigerede tal1

 

Ledige

Ledigheds-pct.2

Ledige

Ledigheds-pct.2

 

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Feb.

Feb.

Feb.

Feb.

 

1.000 personer

pct.

1.000 personer

pct.

Bruttoledige

118,5

117,6

116,3

114,6

4,5

4,4

4,4

4,3

142,9

127,8

5,4

4,8

Nettoledige

97,7

97,0

95,5

93,2

3,7

3,7

3,6

3,5

120,9

106,0

4,5

4,0

Dagpengemodtagere

71,8

71,5

69,9

68,3

91,2

79,3

Kontanthjælpsmodtagere

26,0

25,6

25,6

24,9

29,7

26,6

Aktiverede

20,7

20,6

20,8

21,4

22,0

21,8

Dagpengemodtagere

11,3

11,2

11,5

12,2

12,1

12,8

Kontanthjælpsmodtagere

9,4

9,4

9,3

9,3

9,9

9,0

Mænd

58,2

57,5

57,0

56,0

4,2

4,2

4,2

4,1

73,8

64,9

5,4

4,7

Kvinder

60,3

60,1

59,2

58,6

4,7

4,7

4,6

4,6

69,1

62,9

5,4

4,9

16-24 år

10,7

10,6

10,5

10,4

2,9

2,9

2,8

2,8

13,2

11,7

3,6

3,2

25-29 år

18,5

18,4

18,3

18,2

7,5

7,5

7,5

7,4

20,7

20,2

8,4

8,2

30-39 år

30,7

30,5

29,8

29,3

5,3

5,3

5,2

5,1

37,0

32,1

6,4

5,6

40-49 år

26,6

26,4

25,8

25,2

3,8

3,8

3,7

3,6

33,3

28,4

4,8

4,1

50-59 år

25,2

25,0

25,2

24,8

4,2

4,2

4,2

4,1

31,4

28,0

5,2

4,7

60-64 år

6,8

6,7

6,7

6,7

3,9

3,9

3,9

3,9

7,4

7,4

4,3

4,3

Byen København

20,6

20,4

20,1

19,9

5,3

5,2

5,2

5,1

24,3

20,8

6,2

5,3

Københavns omegn

11,8

11,7

11,6

11,5

4,7

4,7

4,6

4,6

13,7

12,1

5,4

4,8

Nordsjælland

7,1

6,9

6,8

6,6

3,4

3,3

3,3

3,2

8,3

7,2

4,0

3,4

Bornholm

0,9

0,9

0,9

0,8

5,3

5,3

5,3

5,0

1,3

1,1

7,7

6,3

Østsjælland

4,2

4,2

4,1

4,0

3,7

3,7

3,6

3,5

5,1

4,4

4,5

3,9

Vest- og Sydsjælland

12,3

12,2

12,1

11,9

4,8

4,8

4,7

4,6

15,2

13,5

5,9

5,2

Fyn

11,4

11,3

11,3

11,2

5,2

5,2

5,2

5,2

13,5

12,8

6,2

5,9

Sydjylland

13,3

13,2

13,0

12,9

4,0

4,0

3,9

3,9

16,4

14,9

5,0

4,5

Østjylland

16,6

16,5

16,3

16,0

4,1

4,1

4,0

4,0

19,7

17,9

4,9

4,4

Vestjylland

7,0

6,9

6,8

6,6

3,5

3,5

3,4

3,3

8,7

7,8

4,4

3,9

Nordjylland

13,3

13,3

13,3

13,1

5,0

5,0

5,0

4,9

16,5

15,2

6,2

5,7

Anm.: Fra og med januar 2014 er jobparate personer på uddannelseshjælp og personer på arbejdsmarkedsydelse inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere. Fra og med oktober 2015 er personer på kontantydelse ligeledes inkluderet i bruttoledigheden under kontanthjælpsmodtagere.

1 Disse ikke-sæsonkorrigerede tal opgøres for februar 2015 som de endelige faktiske tal og for februar 2016 som de opregnede faktiske tal. Opregningen baseres på, hvor stor en andel af indberetningerne, der erfaringsmæssigt mangler for den seneste måned
2 Ledighedsprocenterne i tabellen udregnes alle i forhold til den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for de 16-64-årige med reference til den sidste uge i november 2013.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. april 2016 - Nr. 159

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. april 2016

Kontakt

Kilder og metode

Den seneste udvikling kan ses i www.statistikbanken.dk/eksp01 i form af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings daglige opgørelser af tilmeldte ledige, dog baseret på samtlige tilmeldte ledige uanset om disse personer modtager ydelser eller ej og i modsætning til denne statistik ikke omregnet til fuldtidspersoner og ikke sæsonkorrigeret.
Se emnesiderne om arbejdsløsheden på www.dst.dk/registreretledighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation