Gå til sidens indhold

Fortsat højere stigning i forbrugerpriserne

Forbruger- og nettoprisindeks januar 2016

Det samlede forbrugerprisindeks steg 0,6 pct. i januar i forhold til samme måned sidste år. I december var den årlige prisændring 0,5 pct. Højere årlige prisændringer på især fjernvarme og vandafledningsafgift har isoleret set trukket årsstigningen lidt op i forhold til sidste måned. Forbrugerprisindekset fratrukket energi og ikke-forarbejdede fødevarer, som er en ofte anvendt indikator for den underliggende inflationstakt, steg 1,0 pct. over det seneste år. Det er især varegrupper, der ikke indgår i den underliggende inflationstakt, som holder årsstigningen i det samlede forbrugerprisindeks nede, bl.a. gas og fjernvarme.

Procentvis stigning over 12 måneder i forbrugerprisindekset

Størst prisstigning på bankgebyrer og forsikringer det seneste år

Den største prisstigning det seneste år er på andre varer og tjenester. Stigningen på 2,9 pct., skyldes især højere priser på bankgebyrer og forsikringer. Kommunikation havde det største prisfald på 2,1 pct.

Lavere priser på tøj og sko den seneste måned

Den seneste måned har beklædning og fodtøj haft det største prisfald (10,1 pct.), hvilket i høj grad kan henføres til vinterudsalget på tøj og sko. Kommunikation steg 1,3 pct., især på grund af højere priser på porto.

Nyt vægtgrundlag og ændringer i forbrugerprisindekset fra januar 2016

Fra januar 2016 benytter forbruger- og nettoprisindekset samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) et nyt vægtgrundlag. Det nye vægtgrundlag kan findes på www.dst.dk/doku/forbrugerprisindeks.

Desuden er basisåret for prisindeksene ændret til 2015 = 100, og opdelingen af varer og tjenester er tilpasset den europæiske forbrugsnomenklatur ECOICOP. Dette medfører en ændret inddeling af prisindeksene i nye vare- og tjenestegrupper på detaljeret niveau. Endelig erstatter stregkodedata prisindsamlingen for føde- og drikkevarer fra visse supermarkedskæder. Dette har bl.a. betydning for sæsonmønstre i føde- og drikkevareindeksene. Læs mere om stregkodedata i boksen til højre på dst.dk/emner/forbrugerprisindeks.

Forbrugerprisindeks, nettoprisindeks og det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP)

 


 

2015

2016

Ændring i pct.

 

Vægte pr. januar 2016

Januar

December

Januar

Dec. 2015
- jan. 2016

Dec. 2014
- dec. 2015

Jan. 2015
- jan. 2016

 

indeks 2015 = 100

Forbrugerprisindeks i alt

100,00

98,8

99,8

99,4

-0,4

0,4

0,6

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer

12,17

99,5

99,8

99,4

-0,4

1,1

-0,1

Alkoholiske drikkevarer og tobak

3,94

99,9

99,8

100,4

0,6

0,4

0,5

Beklædning og fodtøj

4,56

92,0

102,4

92,1

-10,1

1,2

0,1

Bolig

29,42

99,1

99,6

99,8

0,2

-0,3

0,7

Boligudstyr, husholdningstjenester

5,23

98,1

100,4

99,5

-0,9

0,9

1,4

Sundhed

3,07

99,6

99,6

99,3

-0,3

-0,5

-0,3

Transport

11,82

97,8

97,8

97,6

-0,2

-0,8

-0,2

Kommunikation

2,15

101,8

98,4

99,7

1,3

-3,4

-2,1

Fritid og kultur

10,92

99,6

100,4

100,5

0,1

1,1

0,9

Uddannelse

0,87

99,2

101,6

101,7

0,1

3,1

2,5

Restauranter og hoteller

6,22

99,5

100,5

100,0

-0,5

0,8

0,5

Andre varer og tjenester

9,63

99,1

100,9

102,0

1,1

3,2

2,9

Varer

48,77

98,8

99,4

98,3

-1,1

-0,8

-0,5

Tjenester

51,23

98,8

100,2

100,5

0,3

1,6

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoprisindeks i alt

 

98,7

99,8

99,5

-0,3

0,6

0,8

HICP i alt

98,9

99,8

99,3

-0,5

0,3

0,4

HICP-CT i alt

98,8

99,9

99,4

-0,5

0,3

0,6

Vækstbidrag til forbrugerprisindekset (FPI) i procentpoint

 

Dec. 2015 - jan. 2016

 

 

Jan. 2015 - jan. 2016

 

 

pct.

 

 

 

pct.

Ændring i forbrugerprisindekset

 

-0,4

 

Ændring i forbrugerprisindekset

 

0,6

 

vægt i FPI
i pct.

vækstbidrag
i procentpoint

 

 

vægt i FPI
i pct.

vækstbidrag
i procentpoint

Største positive bidrag

 

 

 

Største positive bidrag

 

 

Forsikringer

2,38

0,06

 

Husleje

20,35

0,40

Fjernvarme

2,05

0,06

 

Bankgebyrer

1,71

0,14

Børnepasning

1,86

0,04

 

Bøger

0,37

0,08

Største negative bidrag

 

 

 

Største negative bidrag

 

 

Tøj

3,42

-0,39

 

Gas

0,65

-0,11

Benzin og diesel

2,89

-0,07

 

Mælk, ost og æg

1,65

-0,10

Sko

0,91

-0,06

 

Benzin og diesel

2,89

-0,09

Nyt fra Danmarks Statistik

10. februar 2016 - Nr. 65

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. marts 2016

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerprisindekset (FPI) og det danske EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) opgøres på grundlag af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester, altså inklusive moms og afgifter. I FPI indgår prisudviklingen for ejerboliger, beregnet ved estimerede lejeværdier, mens prisudviklingen for ejerboliger ikke indgår i HICP. Nettoprisindekset beregnes derimod ved så vidt muligt at fratrække indirekte skatter og afgifter, mens tilskud til nedsættelse af priserne tillægges. HICP-CT beregnes ved at fastholde satserne på de indirekte skatter og afgifter på niveauet fra december året før.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation