Gå til sidens indhold

Lille fald i AKU-ledigheden i tredje kvartal

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 3. kvt. 2015

I tredje kvartal var der et svagt fald i AKU-ledigheden, idet den sæsonkorrigerede AKU-ledighed var 3.000 lavere end kvartalet før. Dermed var der i tredje kvartal 180.000 AKU-ledige personer i alderen 15-64 år, hvilket svarer til 6,3 pct. af arbejdsstyrken i denne aldersgruppe. I forhold til tredje kvartal året før er antallet af AKU-ledige i alderen 15-64 år faldet med 9.000 i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Ledighed i arbejdskraftundersøgelsen, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Store ændringer bag mere begrænsede samlede udsving

Danmarks Statistik har i samarbejde med Eurostat udviklet en ny metode til at opgøre bruttobevægelser ifølge arbejdskraftundersøgelsen. Altså for eksempel de bevægelser ind og ud af ledighed, der giver den nettoændring af ledigheden, der er beskrevet ovenfor. Blandt de 191.000 AKU-ledige i tredje kvartal 2014 var mere end halvdelen kommet i beskæftigelse et år senere, mens cirka hver femte stadigvæk var ledig, og den resterende del var uden for arbejdsstyrken.

Uændret AKU-beskæftigelse

Beskæftigelsen var stort set uændret fra kvartalet før. I forhold til samme kvartal året før steg den ikke-sæsonkorrigerede beskæftigelse med 14.000 personer, men man skal være opmærksom på, at en ny opregningsmetode er indført fra tredje kvartal 2015, jf. særlige forhold der er beskrevet nedenfor.

Uændret arbejdsstyrke

Arbejdsstyrken var stort set også uændret, men man skal være opmærksom på, at en ny opregningsmetode er indført fra tredje kvartal 2015, jf. særlige forhold der er beskrevet nedenfor.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Ny opregning

Fra tredje kvartal 2015 er der indført en ny opregningsmetode, som har resulteret i marginale ændringer. I tallene for tredje kvartal 2015 betyder den nye opregningsmetode en forøgelse af beskæftigelsen på 3.000 personer, og tilsvarende er antallet af personer uden for arbejdsstyrken blevet reduceret med 3.000. AKU-ledigheden er uændret i forhold til den tidligere anvendte opregningsmetode.

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus. 3. kvt. 2015

 

Ikke-sæsonkorrigerede tal

Sæsonkorrigerede hovedtal

 

Antal

Usikkerhed

3. kvt. 2014
- 3. kvt. 2015

Antal

2. kvt. 2015
- 3. kvt. 2015

 

1.000 personer

15-64-årige i alt

3645

17

...

...

I arbejdsstyrken

2871

±19

4

2851

-2

Beskæftigede i alt

2689

±20

14

2671

1

Heltid

2044

±22

21

Deltid

644

±19

-7

...

AKU-ledige

182

±10

-9

180

-3

Dagpenge/kontanthjælp

71

±6

1

Aktiverede

10

±3

-3

Studerende

39

±5

-3

Øvrige AKU-ledige

62

±7

-4

Uden for arbejdsstyrken

775

±19

13

798

12

Anm.: Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.
Ny opregningsmetode er indført fra 3. kvt. 2015.

Beskæftigelsesfrekvens og ledighedsprocent fordelt på køn og alder,
ikke-sæsonkorrigeret. 3. kvt.

 

Beskæftigelsesfrekvens1

Ledighedsprocent2

 

2014

2015

2014

2015

 

pct.

15-64-årige i alt

73,7

73,8

6,7

6,3

Køn

 

 

 

 

Mænd

76,9

77,2

6,6

5,9

Kvinder

70,5

70,3

6,7

6,8

Alder

 

 

 

 

15-24 år

55,7

55,7

13,1

12,8

25-34 år

78,1

78,3

8,3

6,5

35-44 år

85,2

84,5

5,0

5,4

45-54 år

83,8

84,3

4,3

4,5

55-64 år

64,0

64,4

4,4

4,0

1 Beskæftigelsesfrekvensen er antal beskæftigede i forhold til antal personer i samme aldersgruppe i befolkningen.
2 Ledighedsprocenten er antal AKU-ledige i forhold til antal personer i arbejdsstyrken i samme aldersgruppe.
Anm.: Ny opregningsmetode er indført fra 3. kvt. 2015.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. november 2015 - Nr. 548

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. februar 2016

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation