Gå til sidens indhold

Forholdsvis mange danskere på deltid

Arbejdskraftundersøgelsen, europæisk 2. kvt. 2015

Blandt EU's 28 medlemslande er der store forskelle på andelen af beskæftigede i alderen 15-64 år, der arbejder på deltid. Nederlandene har med 50 pct. klart den højeste andel, men Danmark har med 25 pct. også en væsentlig højere andel end EU's gennemsnit, som er på 20 pct. I Bulgarien arbejder kun 2 pct. på deltid, som dermed er den laveste deltidsandel i EU. Det viser de seneste tal fra den fælleseuropæiske arbejdskraftundersøgelse Labour Force Survey.

Andel af beskæftigede med deltidsarbejde i EU-landene, 15-64-årige. 2. kvt. 2015

Mest deltidsarbejde i EU-lande med høje beskæftigelsesfrekvenser

EU-lande med høje andele af beskæftigede, der arbejder på deltid, er oftest karakteriserede ved at have høje beskæftigelsesfrekvenser. Beskæftigelsesfrekvensen beregnes ved at sætte antallet af beskæftigede personer inden for en given aldersgruppe i forhold til antallet af personer i befolkningen inden for samme aldersgruppe.

Nederlandene, som med 50 pct. har EU's højeste andel af deltidsbeskæftigede i alderen 15-64 år, har EU's næsthøjeste beskæftigelsesfrekvens, som er på 74 pct. Danmark har ligeledes en beskæftigelsesfrekvens på 74 pct. og ligger da også på femtepladsen med andel af deltidsbeskæftigede på 25 pct.

EU's næsthøjeste andel af deltidsbeskæftigede har Østrig med 28 pct., mens beskæftigelsesfrekvensen udgør 71 pct. For Tysklands vedkommende udgør andelen af deltidsbeskæftigede 27 pct., mens beskæftigelsesfrekvensen er 74 pct.

I Nederlandene har tre ud af fire kvinder deltidsarbejde

I samtlige EU-lande arbejder kvinderne langt oftere på deltid end mændene. Nederlandene har for begge køns vedkommende EU's højeste deltidsandele, idet 77 pct. af kvinderne og 27 pct. af mændene har deltidsarbejde.

Østrig og Tyskland har med 47 pct. den næsthøjeste andel af deltidsbeskæftigede kvinder. For mændenes vedkommende har Danmark den næsthøjeste placering, idet 16 pct. arbejder på deltid.

Deltidsbeskæftigelse og beskæftigelsesfrekvens, 15-64-årige. 2. kvt. 2015

 

I alt

Mænd

Kvinder

 

Deltids-beskæftigede

Beskæftigel-
sesfrekvens

Deltids-beskæftigede

Beskæftigel-
sesfrekvens

Deltids-beskæftigede

Beskæftigel-
sesfrekvens

 

pct.

EU

20

66

9

71

32

60

Nederlandene

50

74

27

79

77

69

Østrig

28

71

10

75

47

67

Tyskland

27

74

9

77

47

70

Storbritannien

25

72

11

77

41

68

Danmark

25

74

16

77

35

70

Belgien

25

61

10

65

42

58

Sverige

25

76

14

77

37

74

Irland

22

63

13

69

34

58

Luxembourg

20

67

7

72

35

62

Frankrig

19

64

8

67

30

61

Italien

18

56

8

65

32

47

Spanien

16

58

8

63

25

53

Malta

14

64

6

76

27

52

Finland

14

69

10

70

18

69

Cypern

13

63

10

66

16

60

Slovenien

11

66

8

69

15

62

Estland

10

72

7

75

14

68

Portugal

10

64

7

67

13

62

Grækenland

9

51

7

59

13

43

Rumænien

9

62

9

70

9

54

Litauen

7

67

5

67

10

67

Polen

7

63

4

69

10

56

Letland

7

68

4

70

9

67

Kroatien

6

56

5

60

8

52

Ungarn

6

64

4

70

8

58

Slovakiet

6

63

4

69

8

56

Tjekkiet

5

70

2

78

9

62

Bulgarien

2

62

2

65

3

60

Kilde: Eurostat, Labour Force Survey

Nyt fra Danmarks Statistik

21. oktober 2015 - Nr. 496

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. januar 2016

Kontakt

Kilder og metode

 Arbejdskraftundersøgelsen er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Undersøgelsen er det danske bidrag til den europæiske Labour Force Survey, som baseres på ensartede principper og afgrænsninger i de europæiske lande, og artiklens tal for ledighed og beskæftigelse for Danmark adskiller sig derfor fra de registerbaserede opgørelser. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Befolkningens arbejdsmarkedsstatus