Gå til sidens indhold

Flere malkekøer efter mælkekvotens ophør

Kvægbestanden 30. september 2015

Der var 567.000 malkekøer 30. september, og det er en stigning på 2,5 pct. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Antallet af malkekøer stiger i alle regioner, undtagen Region Sjælland, hvor kun 3,6 pct. af malkekøerne findes. Stigningen ses især i de dele af landet, hvor der i forvejen er flest malkekøer. Det er i Sydjylland, hvor der er 36 pct., Vestjylland med 23 pct. og Nordjylland med 24 pct. af malkekøerne. Mælkekvoternes ophør 1. april i år er den primære årsag til stigningen i antallet af malkekøer og drægtige kvier (kommende køer). Landmændene kan nu producere frit, da de ikke længere har en risiko for at blive pålagt en afgift for at overskride en mælkekvote, og de er derfor i gang med at optimere deres produktion.

Procentvis forskel i antal malkekøer i forhold til sidste år. 30. september 2015

Uændret bestand af kvæg

30. september var den samlede kvægbestand på 1.574.000 stk., hvilket er stort set uændret i forhold til samme tidspunkt i 2014. Der var 257.000 tyre og stude samt 651.000 kvier, hvilket er et fald på 1,5 pct. for handyrene og 1,4 pct. for kvierne.

Den samlede bestand af køer var på 666.000, hvilket er en stigning på 1,7 pct. i forhold til september sidste år. Stigningen skyldtes udelukkende flere malkekøer, da ammekøerne faldt med 2,7 pct. Antallet af drægtige kvier (kommende køer) steg med 1,3 pct. til 196.000, hvilket skyldes en stigning i drægtige kvier på 1-2 år, mens der var et fald i de drægtige kvier på 2 år og over.

Kvægbestanden

 

2014

2015

Ændring

 

30. sept.

31. dec.

31. mar.

30. juni

30. sept.

30. sept. 2014
- 30. sept. 2015

 

1.000 stk.

pct.

Kvæg i alt

1576

1553

1549

1568

1574

-2

-0,1

Tyre og stude

261

258

256

257

257

-4

-1,5

Under ½ år

124

115

115

123

127

3

2,1

½ år-1 år

89

101

98

86

87

-2

-2,1

1-2 år

35

31

33

35

32

-4

-10,1

2 år og over

13

11

11

11

12

-1

-8,4

Kvier1  

661

652

648

651

651

-9

-1,4

Under ½ år

165

158

155

161

165

1

0,5

½ år-1 år

153

160

160

153

151

-2

-1,4

1-2 år

278

276

277

281

279

1

0,4

2 år og over

65

58

56

56

56

-9

-13,7

Køer

654

643

645

661

666

11

1,7

Malkekøer

553

547

549

561

567

14

2,5

Ammekøer

102

96

96

99

99

-3

-2,7

Drægtige kvier

193

192

197

201

196

3

1,3

1-2 år

153

156

163

167

161

9

5,7

2 år og over

40

36

34

34

34

- 6

-15,3

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 30. september 2015

 

Tyre og stude

Kvier2

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

256884

651420

566638

98994

1573936

Region Hovedstaden

5329

12315

9081

3715

30440

København og Nordsjælland1

3265

5993

3105

3137

15500

Landsdel Bornholm

2064

6322

5976

578

14940

Region Sjælland

18233

31216

20546

11861

81856

Region Syddanmark

86914

257550

235447

27774

607685

Landsdel Fyn

14699

37245

31495

6054

89493

Landsdel Sydjylland

72215

220305

203952

21720

518192

Region Midtjylland

88586

193769

167177

31608

481140

Landsdel Østjylland

26414

52952

38818

13698

131882

Landsdel Vestjylland

62172

140817

128359

17910

349258

Region Nordjylland

57822

156570

134387

24036

372815

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
2 Inkluderer drægtige kvier.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. oktober 2015 - Nr. 502

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. januar 2016

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation