Gå til sidens indhold

Uændret AKU-arbejdsstyrke i andet kvartal

Arbejdskraftundersøgelsen (kvt.) 2. kvt. 2015

AKU-arbejdsstyrken blandt de 15-64-årige var med 2.852.000 personer stort set uændret fra første til andet kvartal 2015, når der korrigeres for sæsonudsving. AKU-arbejdsstyrken har stabiliseret sig omkring dette niveau efter at have været stigende igennem 2014. AKU-arbejdsstyrken var i andet kvartal 51.000 større end i første kvartal 2014, hvor den var på det laveste niveau, siden den sæsonkorrigerede serie startede i første kvartal 1996.

Arbejdsstyrke i arbejdskraftundersøgelsen, 15-64-årige, sæsonkorrigeret

Lille fald i AKU-beskæftigelsen i andet kvartal

I andet kvartal var der 2.669.000 AKU-beskæftigede, hvilket i forhold til første kvartal er et fald på 7.000 i sæsonkorrigerede tal. Dette kommer efter, at AKU-beskæftigelsen i lighed med AKU-arbejdsstyrken har været stigende igennem 2014. Siden andet kvartal 2014 har stigningen i den ikke-sæsonkorrigerede AKU-beskæftigelse været på 38.000 personer.

Lille stigning i AKU-ledigheden i andet kvartal

AKU-ledigheden steg med 5.000 personer fra første til andet kvartal 2015, når der korrigeres for sæsonudsving. Antallet af AKU-ledige personer i alderen 15-64 år var dermed 183.000, hvilket svarer til 6,4 pct. af arbejdsstyrken i denne aldersgruppe. Siden andet kvartal 2014 er AKU-ledigheden faldet med 6.000 personer i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Ingen yderligere opdeling af AKU-ledige i andet kvartal

Ved denne udgivelse er det ikke muligt at opdele de AKU-ledige i dagpenge-/kontanthjælpsmodtagere og aktiverede, og derfor er den normale underopdeling af AKU-ledigheden ikke er mulig. Det skyldes særlige forhold, som er beskrevet nedenfor.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Bruttoledigheden opdeles ikke i nettoledighed og aktivering

For en række af jobcentrene har de kommunale it-leverandører, som følge af overgang til nye it-systemer, ikke kunnet indberette retvisende aktiveringsoplysninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Derfor kan underopdelingen af AKU-ledigheden i hhv. aktiverede, dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ikke foretages. Nettoledigheden benyttes også som en del af hjælpeinformationen ved beregning af AKU-ledigheden. De omtalte problemer påvirker således, at usikkerheden i AKU-ledigheden er større end normalt.

15-64-årige fordelt efter beskæftigelsesstatus. 2. kvt. 2015

 

Ikke-sæsonkorrigerede tal

Sæsonkorrigerede hovedtal

 

Antal

Usikkerhed

2. kvt. 2014
- 2. kvt. 2015

Antal

1. kvt. 2015
- 2. kvt. 2015

 

1.000 personer

15-64-årige i alt

3639

11

...

...

I arbejdsstyrken

2851

±18

32

2852

-3

Beskæftigede i alt

2675

±19

38

2669

-7

Heltid

2007

±22

22

Deltid

667

±20

15

...

AKU-ledige

176

±11

-6

183

5

Dagpenge/kontanthjælp

Aktiverede

Studerende

Øvrige AKU-ledige

Uden for arbejdsstyrken

788

±18

-21

785

6

Anm.: Den statistiske usikkerhed, der er anført i tabellen, viser 95 pct.-konfidensintervallet på de ikke-sæsonkorrigerede tal.

Beskæftigelsesfrekvens og ledighedsprocent fordelt på køn og alder,
ikke-sæsonkorrigeret. 2. kvt.

 

Erhvervsfrekvens1

Ledighedsprocent 2

 

2014

2015

2014

2015

 

pct.

15-64-årige i alt

77,7

78,3

6,4

6,2

Køn

 

 

 

 

Mænd

80,6

81,6

6,1

6,0

Kvinder

74,7

75,1

6,9

6,3

Alder

 

 

 

 

15-24 år

59,9

62,0

12,3

9,7

25-34 år

84,4

83,5

7,9

8,1

35-44 år

90,1

89,7

4,5

4,5

45-54 år

86,7

87,1

4,6

5,5

55-64 år

66,1

68,0

4,8

3,9

1 Erhvervsfrekvensen er antal personer i arbejdsstyrken i forhold til antal personer i samme aldersgruppe i befolkningen.
2 Ledighedsprocenten er antal AKU-ledige i forhold til antal personer i arbejdsstyrken i samme aldersgruppe.

Nyt fra Danmarks Statistik

19. august 2015 - Nr. 397

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. november 2015

Kontakt

Kilder og metode

AKU er baseret på kvartalsvise interview med ca. 18.000 personer i alderen 15-89 år og er Danmarks største løbende interviewundersøgelse. Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen. I de tal, der bringes i denne udgivelse, er der i modsætning til AKU-hovedtallene om ledighed og beskæftigelse ikke foretaget sæsonkorrektion af de viste tal. Læs mere om sæsonkorrektion på www.dst.dk/saesonkorrektion.
AKU benytter de internationalt anvendte definitioner af beskæftigelse og ledighed. Beskæftigede har minimum én times arbejde i den uge, de spørges om. De ledige er de ubeskæftigede aktivt jobsøgende, der kan tiltræde job inden for to uger. Alle øvrige personer betragtes definitorisk som værende uden for arbejdsstyrken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation