Gå til sidens indhold

Få malkekøer på Sjælland

Kvægbestanden 30. juni 2015

Kun 4,2 pct. af landets malkekøer findes på Sjælland, mens hovedparten af malkekøerne er at finde i Jylland. Størstedelen, 36 pct., er lokaliseret i Sydjylland, hvor over hvert tredje kreatur findes. Der var 561.000 malkekøer i Danmark 30. juni, hvoraf blot 23.500 befandt sig på Sjælland.

Antal malkekøer fordelt på landsdele. 30. juni 2015

Fald i bestanden af kvæg

30. juni var den samlede kvægbestand på 1.568.000 stk., og det er et fald på 1,1 pct. i forhold til samme tidspunkt i 2014. Der var 257.000 tyre og stude samt 651.000 kvier, hvilket er et fald på 2,0 pct. for handyrene og 1,4 pct. for kvierne.

Færre malkekøer og ammekøer

Den samlede bestand af køer var på 661.000, hvilket er et fald på 0,5 pct. i forhold til juni sidste år. Bestanden af malkekøer faldt med 0,3 pct., mens ammekøerne faldt med 1,7 pct. Antallet af drægtige kvier (kommende køer) steg med 1,8 pct. til 201.000.

Stort set alle tyre og stude anvendes til kødproduktion, og de fleste slagtes omkring etårsalderen. Hovedparten af kvierne anvendes til udskiftning af malke- og ammekøerne. De indgår derfor længere tid i bestanden.

Kvægbestanden

 

2014

2015

Ændring

 

30. juni

30. sept.

31. dec.

31. mar.

30. juni

30. juni 2014
- 30. juni 2015

 

1.000 stk.

pct.

Kvæg i alt

1585

1576

1553

1549

1568

-17

-1,1

Tyre og stude

262

261

258

256

257

-5

-2,0

Under ½ år

125

124

115

115

123

-2

-1,5

½ år-1 år

87

89

101

98

86

0

-0,2

1-2 år

38

35

31

33

35

-2

-6,5

2 år og over

12

13

11

11

11

-1

-6,1

Kvier1  

660

661

652

648

651

-9

-1,4

Under ½ år

164

165

158

155

161

-3

-2,0

½ år-1 år

152

153

160

160

153

0

0,3

1-2 år

280

278

276

277

281

1

0,2

2 år og over

63

65

58

56

56

-7

-10,9

Køer

664

654

643

645

661

-3

-0,5

Malkekøer

563

553

547

549

561

-1

-0,3

Ammekøer

101

102

96

96

99

-2

-1,7

Drægtige kvier i alt

197

193

192

197

201

4

1,8

1-2 år

159

153

156

163

167

8

5,1

2 år og over

38

40

36

34

34

- 4

-11,6

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 30. juni 2015

 

Tyre og stude

Kvier2

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

256509

650769

561174

99384

1567836

Region Hovedstaden

5529

12247

9012

3698

30486

København og Nordsjælland1

3338

6014

3069

3117

15538

Landsdel Bornholm

2191

6233

5943

581

14948

Region Sjælland

18490

31222

20446

11974

82132

Region Syddanmark

86075

256047

233565

27917

603604

Landsdel Fyn

14692

37324

31477

6011

89504

Landsdel Sydjylland

71383

218723

202088

21906

514100

Region Midtjylland

88882

194390

164848

31783

479903

Landsdel Østjylland

26645

52651

38373

13694

131363

Landsdel Vestjylland

62237

141739

126475

18089

348540

Region Nordjylland

57533

156863

133303

24012

371711

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
2 Inkluderer drægtige kvier.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. juli 2015 - Nr. 364

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. oktober 2015

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation